Wat is de betekenis van Sociale controle?

2008
2020-11-27
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

sociale controle

Mensen letten op elkaar en spreken elkaar aan. Daardoor houden mensen zich beter aan de afspraken en slaagt samenwerking eerder.

2008
2020-11-27
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

sociale controle

Mensen letten op elkaar en spreken elkaar aan. Daardoor houden mensen zich beter aan de afspraken en slaagt samenwerking eerder.

2007
2020-11-27
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Sociale controle

Manieren waarop mensen andere mensen ertoe brengen zich aan bepaalde normen te houden.

2004
2020-11-27
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Sociale controle

Familieleden, vrienden en buren houden je gedrag in de gaten en zeggen er iets van, als je je anders gedraagt dan anderen.

1994
2020-11-27
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Sociale controle

Sociale controle heeft twee betekenissen. 1. Klassieke opvatting: het vermogen van een samenleving zichzelf te reguleren, dat wil zeggen sociale processen te ‘beheersen’; 2. huidige opvatting: het handhaven van bestaande waarden en normen. Sociale ongelijkheid Het door mensen innemen van ongelijke posities in een sociale rangorde in een bep...

Lees verder
1992
2020-11-27
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Sociale controle

Inzetten van beloningen en straffen om gedrag van mensen af te stemmen op belangrijke sociale waarden en normen.

1991
2020-11-27
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Sociale controle

Sociale beheersing. Het geheel van reguleringsmechanismen van het gedrag in een groep, institutie of samenleving, met het doel het menselijk gedrag te conformeren aan dat van het door de groep gewenste èn de continuïteit van de groep te waarborgen door afwijkend gedrag te corrigeren. Door middel van positieve sociale sancties (beloning, promotie, g...

Lees verder