2020-04-07

Sociale controle

Sociale controle heeft twee betekenissen. 1. Klassieke opvatting: het vermogen van een samenleving zichzelf te reguleren, dat wil zeggen sociale processen te ‘beheersen’; 2. huidige opvatting: het handhaven van bestaande waarden en normen. Sociale ongelijkheid Het door mensen innemen van ongelijke posities in een sociale rangorde in een bepaalde samenleving.

2020-04-07

Sociale controle

Sociale beheersing. Het geheel van reguleringsmechanismen van het gedrag in een groep, institutie of samenleving, met het doel het menselijk gedrag te conformeren aan dat van het door de groep gewenste èn de continuïteit van de groep te waarborgen door afwijkend gedrag te corrigeren. Door middel van positieve sociale sancties (beloning, promotie, goedkeuring en dergelijke) en negatieve sociale sancties (degradatie, het mislopen van een promotie, berisping enzovoort) tracht men met behulp van ‘so...

2020-04-07

Sociale controle

Inzetten van beloningen en straffen om gedrag van mensen af te stemmen op belangrijke sociale waarden en normen.

2020-04-07

Sociale controle

Familieleden, vrienden en buren houden je gedrag in de gaten en zeggen er iets van, als je je anders gedraagt dan anderen.

2020-04-07

Sociale controle

Manieren waarop mensen andere mensen ertoe brengen zich aan bepaalde normen te houden.

2020-04-07

sociale controle

Mensen letten op elkaar en spreken elkaar aan. Daardoor houden mensen zich beter aan de afspraken en slaagt samenwerking eerder.

2020-04-07

sociale controle

Mensen letten op elkaar en spreken elkaar aan. Daardoor houden mensen zich beter aan de afspraken en slaagt samenwerking eerder.