Wat is de betekenis van Grondrechten?

2019
2020-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

grondrechten

grondrechten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord grondrecht

Lees verder
2005
2020-11-29
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

grondrechten

Ook aangeduid als fundamentele rechten of mensenrechten, vervat in de Grondwet en in diverse internationale verdragen. Zij worden wel onderscheiden in klassieke grondrechten en sociale grondrechten. Van deze zijn de klassieke grondrechten de belangrijkste. Te denken valt onder meer aan de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van vereniging e...

Lees verder
2004
2020-11-29
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Grondrechten

Rechten van de burgers van een land zoals die zijn opgenomen in de grondwet, bijvoorbeeld recht op vrijheid van geloof of vrijheid van meningsuiting.

2000
2020-11-29
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Grondrechten

Fundamentele rechten, waardoor soms een beperking wordt gegeven van de bevoegdheid van de overheid, dan wel juist een actief optreden van de overheid wordt vereist.

1994
2020-11-29
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Grondrechten

Grondrechten, rechten van de burgers (of van alle mensen), gegarandeerd door een grondwet of een wet, ter bescherming van hun persoonlijke vrijheden tegen willekeur van de overheid. Zo kent de Engelse Magna Charta (1215) reeds bescherming tegen willekeurige gevangenneming; ook de Engelse Bill of Rights (1689), de Amerikaanse Declaration of Independ...

Lees verder
1981
2020-11-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Grondrechten

rechten der burgers (of van alle mensen) door GW of wet gegarandeerd, ter bescherming van hun persoonlijke vrijheden tegen willekeur der overheid. Zo kent de Magna Charta (1215) reeds bescherming tegen willekeurige gevangenneming; ook de Engelse Bill of Rights (1689), de Amerikaanse Declaration of Independence (1776) en de Declaration des droits de...

Lees verder
1949
2020-11-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Grondrechten

rechten door de wet aan de burgers gewaarborgd tegen willekeur van het staatsgezag. In Engeland de Magna Charta (r2i5), Petition of right (1627) en Bill of rights (1688). In Frankrijk de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), die werd nagevolgd als inleiding bij onze Staatsregeling van 1798. In de huidige Ned. Grondwet...

Lees verder
1947
2020-11-29
Ensie deel 3

Ensie deel 3, 1947, H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff.

Grondrechten

In navolging van de Declarations of Rights der Amerikaanse staten — als eerste Virginia in 1776 — werd op 26 Augustus 1789 door de Franse Nationale Vergadering de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, behelzende een aantal natuurlijke, eeuwige en onveranderlijke rechten van de burgers, aangenomen. In 1791 w...

Lees verder
1933
2020-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Grondrechten

Grondrechten - fundamenteele vrijheidsrechten van de burgers in hun verhouding tot de overheid, als ➝godsdienstvrijheid, ➝drukpersvrijheid, vrijheid van ➝onderwijs, ➝persoonlijke vrijheid, ➝huisrecht, recht van ➝vereeniging en vergadering, recht van ➝petitie, ➝eigendomsrecht. De oorsprong der grondwetten is te vinden in de Declarations of Rights de...

Lees verder
1916
2020-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Grondrechten

Grondrechten - Als zoodanig duidt men wel aan die rechten der burgers, welke men acht, dat in een welgeordenden staat nimmer aan hen mogen worden ontnomen. Ten tijde der Fransche Revolutie werden die rechten samengevat in de z.g.n. Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. Ook in de grondwetten vindt men veelal verschillende rechten der burg...

Lees verder