Wat is de betekenis van Sociale kwestie?

2007
2021-03-06
Arbeidsmarktmakelaars

Begrippenlijst bij het boek Arbeidsmarktmakelaars

Sociale kwestie

Het voorkomen van extreme ongelijkheid op de arbeidsmarkt en het bieden van bescherming van zwakkeren in de samenleving.

2004
2021-03-06
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Sociale kwestie

Het probleem van de armoede en de slechte woon- en werkomstandigheden van de arbeiders als gevolg van de industriële revolutie.

1994
2021-03-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Sociale kwestie

Sociale kwestie, het vraagstuk van de kwetsbare positie van de economisch zwakkeren tegenover de economisch sterkeren. Dit vraagstuk werd na circa 1850 acuut door de snelle groei van de industrie op het Europese vasteland en de daarmee gepaard gaande verslechtering van de arbeidsomstandigheden.

1990
2021-03-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

sociale kwestie

sociale kwestie - De problematiek van belangrijke vraagstukken of gerechtelijke processen die aan de orde zijn in een georganiseerde en onderling afhankelijke gemeenschap.

1981
2021-03-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Sociale kwestie

het vraagstuk van de positie van de economisch zwakkeren (arbeiders in loondienst) t.o.v. de sterkeren (werkgevers en kapitaalkrachtigen), vooral belangrijk geworden na ca. 1870 met de groei van de grootindustrie. → Nederland, ca. 1870 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog; → België, De onafhankelijkheid (tot 1919).

1933
2021-03-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sociale kwestie

➝ Sociologie.