Wat is de betekenis van Sociale kwestie?

2024-04-18
Arbeidsmarktmakelaars begrippenlijst

H. van Lieshout (2007)

Sociale kwestie

Het voorkomen van extreme ongelijkheid op de arbeidsmarkt en het bieden van bescherming van zwakkeren in de samenleving.

2024-04-18
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Sociale kwestie

Het probleem van de armoede en de slechte woon- en werkomstandigheden van de arbeiders als gevolg van de industriële revolutie.

2024-04-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Sociale kwestie

Sociale kwestie, het vraagstuk van de kwetsbare positie van de economisch zwakkeren tegenover de economisch sterkeren. Dit vraagstuk werd na circa 1850 acuut door de snelle groei van de industrie op het Europese vasteland en de daarmee gepaard gaande verslechtering van de arbeidsomstandigheden.

2024-04-18
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

sociale kwestie

sociale kwestie - De problematiek van belangrijke vraagstukken of gerechtelijke processen die aan de orde zijn in een georganiseerde en onderling afhankelijke gemeenschap.

2024-04-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Sociale kwestie

het vraagstuk van de positie van de economisch zwakkeren (arbeiders in loondienst) t.o.v. de sterkeren (werkgevers en kapitaalkrachtigen), vooral belangrijk geworden na ca. 1870 met de groei van de grootindustrie. → Nederland, ca. 1870 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog; → België, De onafhankelijkheid (tot 1919).

2024-04-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sociale kwestie

➝ Sociologie.

2024-04-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

sociale kwestie

(sosi'a:lə) v. kwestie, vraag hoe de sociale of maatschappelijke toestanden kunnen worden verbeterd.