Wat is de betekenis van Schatkist?

2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schatkist

schatkist - zelfstandig naamwoord uitspraak: schat-kist 1. kist of koffer waarin kostbaarheden worden bewaard ♢ de prins deed de juwelen in de schatkist 2. totaal aan geld van de overheid ♢ door...

Lees verder
1981
2022-07-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

schatkist

Het begrip ,,’s lands schatkist” is symbolisch; van een werkelijke kist is geen sprake. Men kent drie kassiers van de schatkist, nl. de Nederlandse Bank, de Bank voor Nederlandse Gemeenten en de houder van postrekening no. 1, ten name van de schatkist. Deze drie instellingen doen alle betalingen van de staat.

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Schatkist

v./m. (-en), staatskas: de schatkist was leeg; (vandaar) openbare geldmiddelen, financiën: buiten bezwaar van ’s lands schatkist, zo dat de staat er geen uitgaven voor hoeft te doen. In Nederland en België berust het algemeen bestuur over ’s rijks schatkist bij de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën. De le...

Lees verder
1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Schatkist

s., skatkiste.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Schatkist

v. (-en). 1. geldkist, -kast; 2. denkbeeldige bewaarplaats van de geldmiddelen van een staat: de schatkist was leeg; — (vand.) ‘s lands gelden, openbare geldmiddelen, financiën; buiten bezwaar van ‘lands schatkist, zo dat de staat er geen uitgaven voor hoeft te doen (inz. ten aanzien van ambtenaren).

Lees verder
1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schatkist

naam waarmede de gelden van de Staat, alsook de administratie daarvan, worden aangeduid. Het Nederlands tegenwoordig administratief recht heeft tot hoofdbeginsel, dat er slechts één schatkist is, waarin alle ontvangsten verantwoord en waarin alle betalingen gedaan worden. De Nederlandse Bank is algemeen kassier der schatkist, zodat bi...

Lees verder
1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

schatkist

v. schatkisten (kist, waarin iem. zijn schatten bewaart of die schatten bevat; staatskas; de openbare geldmiddelen, de financiën); zie agent.

1933
2022-07-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schatkist

geldmiddelen v/d Staat en de administratie daarvan (Generale Thesaurie en Ministerie v. Financiën).

1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schatkist

Gebruikelijke benaming voor de openbare geldmiddelen van een rijk. ➝ Schatkistpapier.

1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schatkist

Schatkist - De kostelooze bewaring der algemeene Rijkskas te Amsterdam is bij art. 14 der wet bevattende het octrooi der Nederlandsche Bank aan deze instelling opgedragen, welke zich bovendien kosteloos moet belasten met de waarneming der functiën van Rijkskassiers te Amsterdam, Rotterdam en in alle plaatsen, waar zij agentschappen heeft of vestigt...

Lees verder
1910
2022-07-06
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Schatkist

Schatkist - in het algemeen de plaats, de kist of de kast, waarin men zijn vermogen in geld, papieren, enz. bewaart. In beperkter en meer gebruikelijken zin, de veronderstelde bewaarplaats van de Staatsgelden, de loopende gelden van den Staat. Alle Staatsontvangsten worden in de schatkist gestort en uit deze worden alle Staatsuitgaven betaald. — Bo...

Lees verder
1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schatkist

Schatkist - v. (-en), geldkist, -kast; (fig.) ’s lands gelden, openbare geldmiddelen, financiën; zonder bezwaar van de schatkist, zonder dat de schatkist er schade bij heeft; —BILJET, o. (-ten), biljet of briefje, hetwelk door de schatkist moet betaald worden: papieren geld zijn schatkistbiljetten of bankbiljetten; —PROMESSE...

Lees verder