Wat is de betekenis van schatkistpromesse?

2003
2022-08-11
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

schatkistpromesse

schatkistpromesse - Een schuldbewijs of obligatie van de Nederlandsche Staat met een looptijd van maximaal een jaar.

1973
2022-08-11
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Schatkistpromesse

v. (-n, -s), Ned. staatsschuldbewijs met een looptijd van 3-12 maanden. schatkistpapier.

1950
2022-08-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Schatkistpromesse

v. (-n), staatsschuldbewijs met vooruitbetaalde rente, door de regering uitgegeven om in de geldbehoefte van het ogenblik te voorzien in bedragen van ƒ1000 of veelvouden er van.

1937
2022-08-11
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

schatkistpromesse

v. schatkistpromessen (staatsschuldbewijzen, waarvan de rente bij de uitgifte verrekend wordt ten bedrage van 1000 gld. of veelvouden dier som met vaste vervaldag, ten hoogste 12 maanden na de uitgifte).