Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

schatkist

betekenis & definitie

Het begrip ,,’s lands schatkist” is symbolisch; van een werkelijke kist is geen sprake. Men kent drie kassiers van de schatkist, nl. de Nederlandse Bank, de Bank voor Nederlandse Gemeenten en de houder van postrekening no. 1, ten name van de schatkist.

Deze drie instellingen doen alle betalingen van de staat.