Wat is de betekenis van Schatkistpromessen?

1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schatkistpromessen

staatsschuld papier, behorende tot de vlottende schuld van de Staat. Het zijn promessen aan toonder, dragen geen vaste rente, doch bij de uitgifte wordt een disconto afgehouden, terwijl de Staat op de vervaldatum het volle bedrag terug moet betalen.

1940
2022-07-07
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Schatkistpromessen

zie: Promesse, Schatkistbiljetten.

1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schatkistpromessen

Staatsschuldbewijzen, ten hoogste 1 jaar na de uitgifte inwisselbaar, geen rente gevende, doch bij uitgifte tegen lager bedrag dan de nominale waarde berekend.

1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schatkistpromessen

Schatkistpromessen - staatsobligatiën aan toonder of aan de order van den nemer, met een vasten datum van aflossing, ten hoogste 12 maanden na de uitgifte. Zij kunnen worden uitgegeven krachtens de wet van 5 Dec. 1881, Stb. 185. Uitgifte heeft plaats in bedragen van ƒ1000 of veelvouden daarvan (art. 4). De stukken dragen geen rente. Deze wordt gevo...

Lees verder