Wat is de betekenis van Schatkistbiljet?

2003
2023-02-06
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

schatkistbiljet

schatkistbiljet - Een schuldbewijs wel obligatie van de Nederlandse Staat met een looptijd van maximaal vijf jaar.

1991
2023-02-06
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Schatkistbiljet

Momenteel de belangrijkste vorm van schatkistpapier in Nederland. Het zijn schuldbewijzen van de Nederlandse staat met een looptijd van ten hoogste vijf jaar. Zij vormen een onderdeel van de vlottende staatsschuld. Ze zijn meestal van halfjaarlijkse rentecoupons voorzien. De interestverrekening vindt achteraf (postnumerando) plaats.

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Schatkistbiljet

o. (-ten), Ned. staatsschuldbewijs met een omlooptijd van 2-5 jaar. Zie schatkistpapier.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Schatkistbiljet

o. (-ten), rentedragend staatsschuldbewijs met korte omlooptijd, uitgegeven in bedragen van ƒ100 of veelvouden er van: papieren geld bestaat in schatkistbiljetten of bankbiljetten.

1937
2023-02-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

schatkistbiljet

o. schatkist biljetten (schuldbekentenis van minstens f 100, door de regering uitgegeven voor niet langer dan een jaar, om in de geldbehoefte van ‘t ogenblik te voorzien).

1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

schatkistbiljet

o. (-ten) biljet, schuldbekentenis door de regering uitgegeven om in een tijdelijke geldbehoefte van de schatkist te voorzien.