Wat is de betekenis van Schatkistpapier?

2016
2022-07-07
ING

Begrippenlijst ING

Schatkistpapier

In het algemeen kortetermijnschuldbewijzen uitgegeven door een centrale overheid. Certificaten van Nederlands schatkistpapier worden beschouwd als Nederlands schatkistpapier.

2003
2022-07-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

schatkistpapier

schatkistpapier - Verzamelnaam voor schatkistbiljetten, -certificaten en -promessen.

1990
2022-07-07
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Schatkistpapier

Een van de mogelijkheden van de overheid om geld te lenen is het uitgeven van schatkistpapier. Er zijn drie soorten: 1. Schatkistpromessem schuldbekentenissen met een looptijd van drie maanden tot één jaar. 2. Schatkistbiljetten: schuldbekentenissen met een looptijd van een tot vijf jaar. 3. Schatkistcertificaten: dit zijn schuldbekentenissen met...

Lees verder
1981
2022-07-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

schatkistpapier

Hieronder vallen schatkistpromessen en schatkistbiljetten; beide zijn vormen van schuldbekentenissen van door de overheid aangegane geldleningen. Zij dienen om in de behoefte aan geldmiddelen van de overheid te voorzien, voor zover deze behoefte van tijdelijke aard is.

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Schatkistpapier

o., de verzamelnaam voor schatkistbiljetten, -certificaten en -promessen. Schatkistpapier is meestal verhandelbaar, aan toonder gesteld, en heeft een korte omlooptijd. Men onderscheidt in Nederland: 1. schatkistpromessen, promessen met een looptijd van 3-12 maanden, die worden geplaatst tegen betaling van het nominale bedrag onder aftrek van de...

Lees verder
1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Schatkistpapier

o., verzamelnaam voor schatkistbiljetten en -promessen.

1937
2022-07-07
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Schatkistpapier

Staatsschuldbrieven met korten looptijd; bewijzen van vlottende schuld ter voorziening in kasmiddelen. Dat papier wordt uitgegeven, wanneer een spoedige aflossing mogelijk is, of wanneer de rentestandaard te hoog geacht wordt, om een leening op langen termijn te sluiten. Volgens de wet wordt het tot een bedrag van ten hoogste vier millioen uitgegev...

Lees verder
1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schatkistpapier

is de verzamelnaam voor waardepapieren met korten looptijd, uitgegeven ter voorziening in de behoefte aan kasgeld van het Rijk of een ander openbaar lichaam. In Nederland kent men voor de financiering der Rijksschatkist vooral twee soorten van s., te weten: 1° schatkistbiljetten en 2° schatkistpromessen. De schatkistbiljetten zijn schu...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten