Wat is de betekenis van Schatkistbiljetten?

1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schatkistbiljetten

vaste rentedragende staatsschuldbekentenissen met korte looptijd. Vormen belangrijk onderdeel van de zg. vlottende schuld van de Staat. S. worden niet tegen vaste koers aangeboden, maar ieder kan inschrijven tegen de koers, welke hij wil. Dan wordt koers van toewijzing gepubliceerd. Ieder, die tegen deze of hogere koers heeft ingeschreven, krijgt t...

Lees verder
1940
2022-07-07
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Schatkistbiljetten

zijn een vorm van niet geconsolideerde staatsschuld. De S. hadden oorspronkelijk een looptijd van ten hoogste 12 maanden, in 1933 verlengd tot 5 jaar. De uitgifte geschiedt bij inschrijving, terwijl de rente bij aflossing wordt voldaan; bij S. met een looptijd van meer dan 6 maanden tegen aangehechte halfjaarscoupons.Bij schatkistpromessen wordt de...

Lees verder
1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schatkistbiljetten

d/d regeering uitgegeven schuldbekentenissen, niet langer dan een jaar loopende, om i/d oogenblikkelijke behoefte aan geld te voorzien.

1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schatkistbiljetten

Schatkistbiljetten - rentedragende staatsobligatiën aan toonder met korten looptijd, welke krachtens de wet van 4 Apr. 1870, Stb. 62, laatstel. gew. 15 Juli 1912, Stb. 240, kunnen worden uitgegeven. De looptijd is ten hoogste 12 maanden, welke echter voor verlenging vatbaar is (artt. 3, 5, 6). Uitgifte heeft plaats in bedragen van ƒ 100 of veelvoud...

Lees verder
1870
2022-07-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schatkistbiljetten

Schatkistbiljetten zijn, evenals muntbiljetten, papieren, die eene zekere geldswaarde vertegenwoordigen en met verlof der Vertegenwoordiging door de regéring worden uitgegeven, om in de geldbehoefte van het oogenblik te voorzien. Dat verlof wordt vooral dan gegeven, wanneer op de begrooting de uitgaven niet voldoende gedekt zijn door de middelen.

Lees verder