Wat is de betekenis van Rechten slecht?

1925
2021-09-19
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Rechten slecht

Meestal slechten recht, d.i. eenvoudig; eig. rechtuit, oprecht en eenvoudig, doch de beteekenis van slecht is overheerschend geworden (zi ‘Van heinde en ver(re)’); fri. rjuchten sljucht, gron. slichten recht(Molema, 380 b). Vgl. Plant.: Siecht ende recht, simple et droict, sans malice; Kil.: Siecht ende re...

Lees verder