2019-10-16

Rechten

Als er van ‘recht’ of ‘rechten’ sprake is, moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen recht in de zin van een omvattende rechtsorde (Engels: law) en rechten (Engels: rights) in de zin van gekwalificeerde aanspraken die iemand ten opzichte van een of meerdere anderen laat gelden en waarvan de erkenning door bepaalde conventies, wetten, normen of principes wordt geëist. In de ethische context is primair de tweede betekenis van belang, en hierbij zijn vooral de specifiek morel...

2019-10-16

Rechten

Rechten - rek., wordt gedeb. voor de betaalde invoerrechten, en gecred. voor restituties. Is hulprek. v. Verl. en winst. Zij komt voor in de boeken van importeurs, Zie ook: J. Hagers, Koopmansboekhouden, Deel I.

2019-10-16

Rechten

zie Goederen.

2019-10-16

rechten

Kennis- of studiegebied van de principes en reglementen zoals die in een land of gemeenschap zijn vastgesteld door een autoriteit en die bindend zijn voor het volk, ofwel in de vorm van wetgeving of door gebruiken en beleidsvormingen die zijn erkend en worden uitgevoerd door gerechtelijke besluitvorming. Ook de beroepsmatige praktijk die zich bezighoudt met deze principes en reglementen en met de gerechtelijke procedure.