Wat is de betekenis van Differentiële rechten?

2024-07-18
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Differentiële rechten

inkomende rechten, die verschillen naar gelang van het land van herkomst der goederen

2024-07-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Differentiële rechten

invoerrechten, die verschillen naar gelang van het land van herkomst of waarmede de betreffende goederen zijn aangevoerd.

2024-07-18
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

differentiële rechten

o.mv. verschillend tarief van inkomende rechten voor onderscheiden landen; (ook:) stelsel bij spoorwegvrachten, waarbij voor grote afstanden het tarief steeds betrekkelijk goedkoper wordt.

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DIFFERENTIËLE RECHTEN

zijn in- of uitvoerrechten op goederen, die verschillen al naar gelang van het land van herkomst of bestemming, van de vlag, waaronder zij worden vervoerd, of van de handelswegen, waarlangs zij worden in- of uitgevoerd. De heffing van differentiële rechten kan met verschillende oogmerken geschieden. In de eerste plaats kunnen zij worden gehant...

2024-07-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

differentiële rechten

o. mv. (Fr. différentiel: invoerrechten, verschillend naargelang v. het land v. herkomst of bestemming).

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Differentiële rechten

(ook: preferentiële rechten), invoerrechten die kunnen verschillen in hoogte al naar gelang het land van herkomst der ingevoerde artikelen of naar gelang van de nationaliteit van het gebruikte transportmiddel (zeevaart). In het laatste geval spreekt men wel van vlagsurtaksen. Zij kunnen voorkomen tussen landen met enigerlei politieke relaties,...