Wat is de betekenis van Platonische liefde?

2011
2023-02-05
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Platonische liefde

Gerrie en Anne- mieke hebben een puur platonische liefde: Gerrie en Annemieke gaan als vrienden met elkaar om.

1993
2023-02-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Platonische liefde

zuiver geestelijke liefde

1977
2023-02-05
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Platonische liefde

liefde die alleen bestaat in genegenheid en verering van het gemoed en de geest, met uitsluiting van het zinnelijke; voorts ook wel gebruikt met betr. tot eenzijdige, onbeantwoorde liefde, of tot wensen waarvan men weet dat ze onvervulbaar zijn. Het is een vertaling van amor platonicus (eveneens in de overige moderne talen overgenomen), dat het eer...

Lees verder
1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

platonische liefde

bovenzinnelijke liefde, liefde zonder de vurige begeerte naar het bezit van datgene waarop zij gericht is. De term verwijst naar het Eroos-begrip van Platoon. Volgens hem ontwikkelt de Eroos zich van de zinnelijke liefde voor de schoonheid van redevoeringen en wetten, naar de filosofische liefde voor het schone zelf.

Lees verder
1955
2023-02-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Platonische liefde

liefde, waarbij alle zinnelijkheid is uitgesloten.

1949
2023-02-05
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Platonische liefde

liefde die uitstijgt boven de zinnelijkheid; zo genoemd naar Plato’s hooggestemde beschouwingen over de eros (Symposion). Ook mogelijk tussen twee personen van verschillend geslacht. Dikwijls gebezigd voor liefde zonder hartstocht.

Lees verder
1940
2023-02-05
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Platonische liefde

De Platonische liefde was eene liefde zonder zinnelijkheid, een zuiver geestelijk verbond der zielen. (Plato was de stichter der wijsgeerige of academische school, die de ideeën als de eerste beginselen aannam, waarnaar God de stoffelijke dingen gevormd heeft. Hij leefde 429—348 vóór Chr. te Athene.)

1933
2023-02-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Platonische liefde

een verhouding tusschen personen v. verschill. geslacht, welke zuiver op geestelijke sympathie is gebaseerd en waarbij het sexueele element is uitgeschakeld.

1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Platonische liefde

Liefde zonder zinnelijkheid. Wordt zoo genoemd, omdat Plato een liefde, die enkel door schoonheid van ziel en adel van karakter zich tot de(n) geliefde getrokken voelt, aldus door Pausanias (Symp. p. 180 C. vlg.) laat verklaren. Ook tusschen twee personen van verschillend geslacht is ze niet onmogelijk. Waar Plato ze zelfs niet opvat als een zgn. v...

Lees verder
1906
2023-02-05
wink

Wink's vreemde woordenboek

Platonische liefde

liefde die boven zinnelijkheid verheven is.

1902
2023-02-05
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Platonische liefde

liefde die alleen bestaat in genegenheid en verering van het gemoed en de geest, met uitsluiting van het zinnelijke; voorts ook wel gebruikt met betr. tot eenzijdige, onbeantwoorde liefde, of tot wensen waarvan men weet dat ze onvervulbaar zijn. Het is een vertaling van amor platonicus (eveneens in de overige moderne talen overgenomen), dat het eer...

Lees verder