Wat is de betekenis van Liefde?

2022
2022-08-19
BNNVARA

Seks & Drugs woordenboek

Liefde

De meeste liedjes gaan erover. En dat terwijl het eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Liefde is het mooiste wat er is - als je verliefd bent bijvoorbeeld. En soms ook het lelijkste wat er is - als je liefdesverdriet hebt bijvoorbeeld. Liefde is er in allerlei vormen. Hierbij geldt altijd: hoe meer liefde jij verspreidt, hoe leuker de wereld e...

Lees verder
2021
2022-08-19
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Liefde

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. Liefde kan zich ook richten tot een dier of een voorwerp. Wat liefde is en hoe het zich uit kan per cultuur verschillen. De christelijke traditie spreekt in de bijbel het meest van een puur gevende liefde. In het Grieks wordt dit met agape aangeduid. Dat is liefde die gevend...

Lees verder
2019
2022-08-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

liefde

liefde - Zelfstandignaamwoord 1. uiting of gevoel van grote genegenheid en/of het zich aangetrokken voelen Mijn liefde voor hem. Een liefde voor Frankrijk. 2. uiting of gevoel van grote rechtstreekse betrokkenheid ...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

liefde

liefde - zelfstandig naamwoord uitspraak: lief-de 1. warm gevoel voor iemand waar je van houdt ♢ zijn liefde voor Johanna ging niet voorbij 1. liefde maakt blind [als je van iemand houdt, zie je zi...

Lees verder
2017
2022-08-19
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Liefde

‘De liefde is voor de wereld datgene wat de zon voor het uiterlijke leven is’. ‘De liefde is de morele zon voor de wereld’. Deze twee definities van Rudolf Steiner wijzen op een veel- omvattende kosmisch-goddelijke liefdeskracht.

2007
2022-08-19
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

liefde

In de psychologie wordt liefde opgevat als een complexe emotie. Het gaat bij liefde om sterke en dominante gevoelens voor een 'ander' waardoor emoties als een hechting, verlangen, intimiteit, betrokkenheid, seks en jaloersheid een belangrijke rol kunnen spelen. Liefde kent vele uitingsvormen zoals de liefde voor een partner, familie, vrienden, dier...

Lees verder
2001
2022-08-19
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Liefde

‘Het eerste verschijnsel van ware liefde bij de jongeling is beschroomdheid, bij het jonge meisje is het stoutmoedigheid.’1 Maar hoe dan verder? Hebben olla voala nestas bigunnan, hinase hic enda thu, zo sprak de eerste Nederlander. Later werd het leven ingewikkelder dan alleen samen een nestje bouwen. ‘De eis bemind te worden is...

Lees verder
1992
2022-08-19
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Liefde

Positieve gevoelens voor aan ander, waarbij gehechtheid, intimiteit en zorg voor de ander een rol spelen.

1990
2022-08-19
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

liefde

liefde - Emotionele en psychologische staat die is gebaseerd op sterke genegenheid, loyaliteit en welwillendheid ten opzichte van een ander als gevolg van verwantschap, zoals moederliefde, van seksuele aantrekkingskracht en emotionele affiniteit, zoals de genegenheid en tederheid bij geliefden, en van respect en bewondering, zoals de wederzijdse wa...

Lees verder
1977
2022-08-19
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

liefde

liefde - (erotische) begeerte; coïtus; in de verb. liefde bedrijven, maken, copuleren. Bij zulken. die door de Onania en de Liefde het Zaad zeer verspild hebben, Nood-en Hulpboekjen i. 74 [1799]. Haar borsten puilden uit boven de veel te kleine en strak zittende b.h. en wat later maakten we weer liefde, het ging goed, CREMER 229 [1962], Betaal...

Lees verder
1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

liefde

v. (-s, -n), 1. warme genegenheid, gehechtheid aan iemand of iets : de tot zijn ouders, tot zijn land; kinderlijke liefde; 2. genegenheid van twee mensen tot elkaar: oprechte, zuivere -; een liedje van en dood; de liefde kan komen met trouwen; (zegsw.) van liefde rookt de schoorsteen niet; iemand zijn liefde verklaren; een huwelijk uit liefde , in...

Lees verder
1965
2022-08-19
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

LIEFDE

Het begrip liefde heeft een drievoudige betekenis: we gebruiken het voor geslachtelijke, voor erotische en voor wat men zou kunnen noemen, humane liefde. De laatste in de vorm van ouder- en moederliefde, vriendschap en algemene mensenliefde.

1955
2022-08-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

LIEFDE

is een zeer algemeen woord om houdingen aan te geven die een zekere genegenheid en welwillendheid insluiten. Zijn omvang reikt van een opkomende sexuele begeerte tot de onbaatzuchtige getrouwe toewijding aan de medemensen en aan God. Veelal worden meer genuanceerde vormen van genegenheid door andere — meer technische — woorden uitgedruk...

Lees verder
1954
2022-08-19
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Liefde

de hoogste psychische belevenis van het tussenmenselijk contact.

1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Liefde

s., leafde; iets met allewillen toestaan, earne gjin houn oer wêze.

1939
2022-08-19
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Liefde

Kortsluiting: gevolg duisternis. — Hartkwaal, die de hersens aantast.

Lees verder
1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

liefde

v. liefden (1 warme genegenheid; 2 gevoel van welgezindheid, opofferingsgezindheid enz., in verband met de [christelijke] godsdienst: 3 oprechte en warme belangstelling; het prijsstellen op; zwak voor; 4 in vaste verbindingen; 5 voorwerp van liefde): 1. de liefde tot zijn ouders, tot zijn land; zusterlijke liefde; een remedie tegen de liefde, een l...

Lees verder
1933
2022-08-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Liefde

(Lat. caritas) is een bovennatuurlijke deugd, waardoor wij God boven alles beminnen om Hem zelf, en ons zelf en den naaste om God (→ Naastenliefde). Zij is een goddelijke deugd, die ons met de heiligmakende genade wordt ingestort. De l. Gods is ingestort in onze harten door den H. Geest, die ons geschonken is (Rom. 6.5). Het voornaamste voorwe...

Lees verder
1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Liefde

LIEFDE, v. die toestand des gemoeds, waarin men een innig welgevallen heeft aan iets, zich in het bezit of genot daarvan verheugt: de liefde tot het geld; liefde tot de natuur hebben, gaarne in de vrije natuur wandelen, zijn; — liefde tot studie, gaarne studeeren; — uit liefde voor de waarheid. gaarne waarheid spreken; iets met liefde...

Lees verder
1870
2022-08-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Liefde

Liefde is een streelend gevoel, waarmede de mensch zoodanig tot een bepaald voorwerp getrokken wordt, dat het verlies van dit laatste hem smartelijk valt. De liefde strekt zich niet alleen uit tot bezielde, maar ook tot onbezielde voorwerpen. Is het voorwerp bezield, dan berust de liefde hoofdzakelijk op het gevoel van bevrediging bij het geestelij...

Lees verder