Wat is de betekenis van Oog om oog en tand om tand?

2024-05-27
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Oog om oog en tand om tand

wraak nemen voor onrecht dat je is aangedaan, door de dader precies hetzelfde aan te doen. Voor de komst van moderne(re) rechtsstelsels betekende dit inderdaad dat men letterlijk dat wanneer iemand een oog bij je uitstak of een tand uitsloeg, je precies hetzelfde mocht doen. En wanneer een stamlid vermoord was door iemand van een andere stam, mocht...

2024-05-27
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

oog om oog en tand om tand

uitdrukking der Israëlieten voor het ‘jus talionis’, het recht der wedervergelding.

2024-05-27
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Oog om oog en tand om tand

formule van het jus talionis, het recht der wedervergelding bij de Israëlieten; zie Exod. 21:23—24, in de Statenvert.: „Maer indiender een dootlick verderf sal sijn: so suit ghy geven ziele voor ziele. Ooge voor Ooge: tant voor tant, hant voor hant, voet voor voet”. Fr. œil pour œil, et dent pour dent; Hd. Auge um...

2024-05-27
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Oog om oog en tand om tand

Uitdrukking van het jus talionis, het recht der wedervergelding bij de Israëlieten; zie Exod. XXI, 23-24: Maer indiender een dootlick verderf sal zijn: so sult ghy geven ziele voor ziele, ooge voor ooge: tant voor tant, hant voor hant, voet voor voet. Vgl. het. Ndl. Wdb. X, 2259; Mnl. Wdb. V, 45 (oghe voir oghe,...

2024-05-27
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Oog om oog en tand om tand

= wedervergelding eischen, nl. voor het verminkte oog het oog van den verminker, enz. Het was een Israëlietische rechtsregel; bijv. in Ex. 21:24: „oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,” waarbij Levit. 24:29 nog zegt: „Gelijk als iemand aan zijn naaste een gebrek zal hebben aangebracht, gelijk hij gedaa...

2024-05-27
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Oog om oog en tand om tand

formule van het jus talionis, het recht der wedervergelding bij de Israëlieten; zie Exod. 21:23—24, in de Statenvert.: „Maer indiender een dootlick verderf sal sijn: so suit ghy geven ziele voor ziele. Ooge voor Ooge: tant voor tant, hant voor hant, voet voor voet”. Fr. œil pour œil, et dent pour dent; Hd. Auge um...