Wat is de betekenis van Oog om oog en tand om tand?

2020
2021-03-01
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Oog om oog en tand om tand

wraak nemen voor onrecht dat je is aangedaan, door de dader precies hetzelfde aan te doen. Voor de komst van moderne(re) rechtsstelsels betekende dit inderdaad dat men letterlijk dat wanneer iemand een oog bij je uitstak of een tand uitsloeg, je precies hetzelfde mocht doen. En wanneer een stamlid vermoord was door iemand van een andere stam, mocht...

Lees verder
1982
2021-03-01
De Tale Kanaans

J. van Delden

oog om oog en tand om tand

uitdrukking der Israëlieten voor het ‘jus talionis’, het recht der wedervergelding.

1977
2021-03-01
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Oog om oog en tand om tand

formule van het jus talionis, het recht der wedervergelding bij de Israëlieten; zie Exod. 21:23—24, in de Statenvert.: „Maer indiender een dootlick verderf sal sijn: so suit ghy geven ziele voor ziele. Ooge voor Ooge: tant voor tant, hant voor hant, voet voor voet”. Fr. œil pour œil, et dent pour dent; Hd. Auge um...

Lees verder
1925
2021-03-01
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Oog om oog en tand om tand

Uitdrukking van het jus talionis, het recht der wedervergelding bij de Israëlieten; zie Exod. XXI, 23-24: Maer indiender een dootlick verderf sal zijn: so sult ghy geven ziele voor ziele, ooge voor ooge: tant voor tant, hant voor hant, voet voor voet. Vgl. het. Ndl. Wdb. X, 2259; Mnl. Wdb. V, 45 (oghe voir oghe,...

Lees verder
1921
2021-03-01
Levende taal

T. Pluim - 1921

Oog om oog en tand om tand

= wedervergelding eischen, nl. voor het verminkte oog het oog van den verminker, enz. Het was een Israëlietische rechtsregel; bijv. in Ex. 21:24: „oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,” waarbij Levit. 24:29 nog zegt: „Gelijk als iemand aan zijn naaste een gebrek zal hebben aangebracht, gelijk hij gedaa...

Lees verder