Levende taal

T. Pluim - 1921

Gepubliceerd op 18-08-2020

Oog om oog en tand om tand

betekenis & definitie

= wedervergelding eischen, nl. voor het verminkte oog het oog van den verminker, enz. Het was een Israëlietische rechtsregel; bijv. in Ex. 21:24: „oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,” waarbij Levit. 24:29 nog zegt: „Gelijk als iemand aan zijn naaste een gebrek zal hebben aangebracht, gelijk hij gedaan heeft, zoo zal ook aan hem gedaan worden.” Zie ook Deut. 19:21, en Matth 5:38, waarin we lezen, dat Jezus tot de schare zegt: „Gij hebt gehoord, dat gezegd is: „Oog om oog, en tand om tand,” maar Ik zeg u, dat gij den booze niet wederstaat (= zich niet tegen uw aanvaller verweert), maar zoo wie u op uw rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.”