Wat is de betekenis van Oog?

2023-10-01
Encyclopedie van de evolutiebiologie

Prof. Nico M. van Straalen (2019)

Oog

Zintuig waarmee licht kan worden waargenomen, in allerlei vormen voorkomend bij vrijwel alle dieren die zich voortbewegen en in een lichte omgeving leven Er is waarschijnlijk geen orgaan waarover vanuit evolutiebiologische optiek meer is geschreven dan het oog. Darwin wees er al op dat, ondanks de enorme complexiteit van het vertebratenoog, het nie...

2023-10-01
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Oog

Iemand de ogen openen, iemand de waarheid doen (in)zien. Iemand de ogen openen voor, iemand opmerkzaam maken op, iemand bewust maken van. Net als andere lichaamsdelen wordt oog veel metaforisch gebruikt, en het is dan ook moeilijk te bepalen of uitdrukkingen met oog van bijbelse herkomst zijn. Mogelijk zijn de hierboven genoemde verbindingen ontle...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Oog?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

oog

oog - zelfstandig naamwoord 1. elk van de twee organen waarmee je kunt zien ♢ hij heeft zwart haar en bruine ogen 1. uit het oog, uit het hart [wie je niet meer ziet, vergeet je] ...

2023-10-01
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

oog

1) Zintuig waarmee je kunt zien; 2) de oogbol als geheel; 3) het gedeelte van de oogbol dat je aan de buitenkant ziet. Met één goed oog zie je ongeveer evenveel van de wereld als met twee goede ogen. Maar om diepte te zien, heb je twee ogen nodig. Voor mensen die een oog hebben verloren, is het moeilijk op korte afstand diepte te schatten. Daarvoor...

2023-10-01
Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Klaas J. Eigenhuis (2004)

Oog

werd door Willem Bilderdijk (1756-1831) etymologisch verklaard uit de rondheid van het menselijk oog, waarmee de letter(s) o overeenstemde) (goropisme) [vDE]. Iets anders is de oorsprong van de letter o: Bodmer 1997 (p.59) laat in een tabel de moabitische o, die er net zo uitziet als onze (Lat) o, voorafgaan door de oudegyptische hiëroglief di...

2023-10-01
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

oog

- een oogje trekken, knipogen. - grote ogen trekken, grote ogen opzetten. Deze maandwedde deed de Belgische politiemensen grote ogen trekken, maar is niet ongewoon voor topambtenaren in dienst van de Verenigde Naties. - HN, 01-08-2002. - zijn ogen opentrekken, de ogen wijd opendoen, openspalken. - er geen goed oog in hebbe...

2023-10-01
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Oog

Direct na het sterven werd de dode door zijn familie gekust en werden hem/haar de ogen gesloten. Dit sluiten van de ogen gebeurde omdat de dode anders op iemand wachtte en er spoedig weer een sterfgeval in de familie zou plaatsvinden. Het is ontstaan uit de opvatting dat de ziel in het hoofd schuilt en de ogen het spiegelbeeld zijn van de ziel. Het...

2023-10-01
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Oog

Omroep Organisatie Groningen. Lokale omroep voor de stad Groningen. Eerste uitzending n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 1982. Opgericht door o.a. Piet Bakker en Roos Renting. OOG ontwikkelde zich steeds meer tot een omroep voor de stad Groningen en fungeerde als een plaats waar medewerkers ervaring opdeden om later over te stappen naar regiona...

2023-10-01
Woordenboek Populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Oog

geen - blijft droog de emotie heeft iedereen te pakken. Meestal gezegd van een toneel- of filmvoorstelling. Vooral een journalistencliché. Hun late geluk is van korte duur als Joy aan botkanker blijkt te lijden, maar, houdt ze hem moedig voor, pijn is een deel van geluk. ‘The Remains Of The Day meets Terms Of Endearment’: geen oog blijft droog in...

2023-10-01
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

oog

In de 16de en 17de eeuw kon men zweren bij alle lichaamsdelen van God, zo ook bij gans ogen, dat een verbastering is van bij Gods ogen. Ook och ogen komt voor. Bij jan van Styevoort lezen wij: “Hy swoer bij doghen, dermen, ribben en storten.” Het ijdel gebruik van de formule maakte haar tot vloek en uitroep. Ook kom...

2023-10-01
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

oog

het belangrijkste zintuig van de mens, in de symboliek altijd verbonden met licht en ‘geestelijk schouwvermogen’, en tevens volgens oude opvatting niet slechts een receptief orgaan, maar zelf ook ‘krachtstralen’ uitzendend en zinnebeeld van de spirituele uitdrukkingsmogelijkheid. Boze wezens, of wezens met grote magische kra...

2023-10-01
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Oog

zintuigorgaan voor de lichtprikkels. Het oog ligt met zijn beschermende organen in de trechtervormige, benige oogkas, ter weerszijden van de neuswortel, in de aangezichtsschedel. Het ligt ingebed in vetweefsel. De oogspieren, die het naar alle kanten laten bewegen, zijn hier rechtstreeks aan de oogbal aangehecht. De oogappel is kogelrond en wordt o...

2023-10-01
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

oog

1. In versch. uitdr., zegsw. enz. die in de standaardt. niet (meer) voorkomen: dat kost me de ogen uit de kop e.d., een boel geld, handen vol geld (gall., naar fr. cela coûte les yeux de la tête); - iets onder ogen nemen, iets onder ogen zien; - een scheel oog op iem. trekken, met nijd, afgunst aanzien, iem....

2023-10-01
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

oog

1. orgaan dat bij lagere dieren, met verspreide zintuigcellen in de huid, alleen verschil in lichtsterkte waarneemt (regenworm); 2. waarneming van lichtrichting is mogelijk met zintuigcellen in pigmentbeker (platwormen) of huidgroeve (slak); 3. beelden zien gebeurt met camera-oog (bijna gesloten holte) meestal met lens (inktvissen, gewervelde dier...

2023-10-01
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

oog

: droge ogen hebben (had, heeft gehad), moed, lef (ongunstig) hebben, nergens rekening mee houden, zich nergens iets van aantrekken, onverschillig zijn. Je bent paspas hier, je weet niet hoe ze ons loeren! J'hebt droge ogen! (Cairo 1979b: 26). - Etym. Er wordt niet met de ogen geknipperd, dan Worden ze droog. S dré-ai (lett. id., ook SN...

2023-10-01
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Oog

1. (plantk.) O. is meer een woord uit de praktijk dan wel een plantk. term. I.h.a. duidt men er sterk in de ontwikkeling geremde knoppen mee aan, zoals b.v. bij houtgewassen en knollen worden aangetroffen (z. ook Slapend oog en Knol). 2. (dierk.) z. Zintuigen.

2023-10-01
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Oog

oculus, ofthalmos, het zintuigelijk orgaan voor het zien; bestaat uit de oogbol, gevormd door de oogvliezen met een hoornvliesvenster aan de voorzijde en het netvlies in de achter binnenzijde (de oogbodem: fundus oculi). De oogbol is gevuld met lichtbrekende media (zie medium2), van het hoornvlies af: het kamerwater, de lens en het glas (vocht) lic...

2023-10-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Oog

s.n., each (it), pl. eagen; (in aardappel), sprútgat (it), sprút; de ogen uit aardappelen verwijderen, sprútgatsje sprútsje; (van vet op vloeistof), eagel, kraeltsje (it); ogen vertonen (van vloeistof), eagelje, kraelje; haken en ogen, heakken en oezen, uizen; in het...

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Oog

o. (ogen), 1. elk der uitwendig zichtbare organen van het gezicht: alle gewervelde dieren hebben twee ogen ; de insecten hebben samengestelde ogen; — in ’t bijz. die van de mens, hetzij de oogbol in zijn geheel, hetzij meer bepaald dat gedeelte er van dat van buiten zichtbaar is : goede, slechte, zwakke ogen ; het rechter, het linker oo...

2023-10-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Oog

bestaat uit oogbol, netvlies, vaatvlies, naar voren overgaand in het regenboogvlies (iris), harde oogrok, naar voren overgaand in het hoornvlies. Achter hoornvlies en iris ligt de lens. In vaatvlies bevindt zich het corpus ciliare, dat de accommodatie*spier bevat. O. wordt beschermd door oogleden, van binnen bekleed met bindvlies. De lichtstralen,...