Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

Gepubliceerd op 26-11-2020

NUMERUS

betekenis & definitie

Getal, veelheid. Numero, Naar het getal, JANSSENS, HET GODDELIJK MOEDERSCHAP 3. — Unitate addita vel subtracta species numeri variatur, S. THOMAS, QU.

DISP. DE VERITATE Q. 20, A. I, C., Door toevoeging of weglating van een eenheid wordt de soortelijke aard van een getal gewijzigd. — Illa quae differunt numero in genere substantiae, non solum differunt accidentibus, sed etiam forma et materia, S. THOMAS, COM. IN BOETHII DE TRINET. Q. 4, A. 2, AD 4, Wat binnen het geslacht zelfstandigheid eenlingswijze verschilt, verschilt niet allleen door zijn bijkomstigheden, maar ook door vorm en stof.Numerus absolutus. Volstrekt getal. Numerus arithmeticus, Telkundig getal. Numerus compositus, Samengesteld getal. Numerus determinatus, Bepaald getal. Numerus discretus, Afzonderlijk getal. Numerus formalis, Vormelijk getal. Numerus imperfectus, Onvolmaakt getal. Numerus incompositus, Niet samengesteld getal. Numerus indefinitus, Onbepaald getal. Numerus infinitus, Oneindig getal. Numerus infinitus actu, Metterdaad oneindig getal. Numerus infinitus in potentia, In aanleg oneindig getal. Numerus intrinsecus, Innerlijk getal. Numerus materialis, Stoffelijk getal. Numerus mathematicus, Wiskundig getal. Numerus metaphysicus, Metaphysisch getal. Numerus numerans, Telgetal. Numerus numeratus, Geteld getal. Duo canes est numerus numeratus, et duo est numerus simpliciter, s. THOMAS, COMM.

IN I SENTENT. D. 19, Q. 2, A. I, C., Twee honden zijn een geteld getal en twee is een getal zonder meer. Numerus perfectus, Volmaakt getal. Numerus pluralis, Meervoudig getal. Numerus praedicamentalis, Hoofdbegrippelijk getal. Numerus primus, Aanvangsgetal. Numerus quantitativus, Hoegrootheidsgetal. Numerus singularis, Enkelvoudig etal. Numerus successivus, Deelbaar getal. Numerus transcendentalis, Overtreffend getal.