Wat is de betekenis van naar iemands pijpen dansen?

2023-12-11
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Naar iemands pijpen dansen

Precies doen wat iemand anders zegt

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

naar iemands pijpen dansen

naar iemands pijpen dansen - Frase 1. in hoge mate aan iemands wensen voldoen; precies doen wat iemand van je vraagt Ik heb geen zin om naar jouw pijpen te dansen..


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

naar iemands pijpen dansen

alles doen wat een ander wil {pijpen betekent: op de fluit blazen; de uitdrukking wil dus lett. zeggen: gaan dansen als een ander het bevel daartoe geeft door op de fluit te spelen).

2023-12-11
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

naar iemands pijpen dansen

Naar iemands pijpen dansen wil zeggen: zich naar iemands wil richten, iemand in ieder opzicht gehoorzamen. Met de pijpen van des mans pantalon heeft deze uitdrukking niets van doen, wél met het pijpen, blazen op een fluit of de fluiten zelf. De zegswijze is ontleend aan een fabel van de Griekse fabeldichter Aesopus (zesde eeuw v.C.), waarin...

2023-12-11
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Naar iemands pijpen dansen

alles doen wat een ander begeert; iemands wil in ieder opzicht volgen; eig. zó dansen als een ander pijpt, voorfluit. Men kan in pijpen evengoed het meerv. van het znw. zien, als de onbepaalde wijs van het werkwoord; beide opvattingen golden vroeger, en ook thans is niet uit te maken welke van beide bedoeld wordt, ofschoon men vrij algemeen...

2023-12-11
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Naar iemands pijpen dansen

in alles iemands zin doen; aan zijn leiband loopen. Pijpen was vroeger: op een pijp of fluit blazen; de pijpers zijn bij de marine nog de blazers; letterlijk bet. dus de uitdr.: zijn danspas regelen naar het gepijp van den speler. (Pijpen is dus in de aangehaalde uitdrukking een onbep. wijs; sommigen denken ook aan het meervoud van pijp, doch hiert...

2023-12-11
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Naar iemands pijpen dansen

alles doen wat een ander begeert; iemands wil in ieder opzicht volgen; eig. zó dansen als een ander pijpt, voorfluit. Men kan in pijpen evengoed het meerv. van het znw. zien, als de onbepaalde wijs van het werkwoord; beide opvattingen golden vroeger, en ook thans is niet uit te maken welke van beide bedoeld wordt, ofschoon men vrij algemeen...