Wat is de betekenis van dansen?

2020
2022-05-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

dansen

(1919) (wielr.) soepel fietsen. De uitdrukking 'en danseuse' wordt gebruikt m.b.t. een renner die uit het zadel komt om het achterwiel te ontlasten om meer kracht te kunnen zetten op de pedalen. • Dempsey danste nu verder om zijn tegenstander heen, hem al maar op het dichte oog hamerend. Willard was to versuft en te blind om iets van beteekeni...

Lees verder
2019
2022-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dansen

dansen - Werkwoord 1. (inerg) sierlijk en ritmisch bewegen, gewoonlijk op muziek     ♢ Er werd gedanst op muziek uit de jaren dertig.     ♢ Mag ik met je dansen vroeg de verlegen jongen aan het meisje. 2. niet stilstaan     ♢ Door de enorme verm...

Lees verder
2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dansen

dansen - regelmatig werkwoord uitspraak: dan-sen 1. je lijf op de maat van de muziek bewegen ♢ toen de muziek begon, ging Bas dansen 2. wild op en neer bewegen ♢ de letters begonnen voor mijn og...

Lees verder
2010
2022-05-18
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

dansen

dansen: staand op de pedalen heel soepel heen en weer bewegen; en danseuse.

2009
2022-05-18
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

dansen

Erg soepel fietsen. Goed, Charly Gaul demarreerde en danste zo licht als een veertje naar boven. (Leeuwarder Courant, 04/07/1961) Coppi verhief wat zo eenvoudig tempoversnelling heet tot een onaantastbare kunst en schoonheid. Geminiani: ‘Ik zie hem nog dansen op zijn 47 x 2i.’ (Martin Ros: Wielerhelden. 1991)

Lees verder
2002
2022-05-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

dansen

Dansen is: 1) het werkwoord van dans (1); 2) het meervoud van dans (1); 3) een van de domeinen van het vak dans (2); binnen het schoolvak dans worden vier domeinen onderscheiden: dansen, vormgeven, presenteren (2) en beschouwen; 4) vastgelegde dansen uit de ballroomdansen en de folkloredans; worden aangeduid met 'een dans' (meervoud: dansen); bijv....

Lees verder
2002
2022-05-18
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Dansen

Het Musea Nazianale te Napels bezit een fresco uit een Etruskische grafkamer uit Ruvo di Puglia (einde vijfde eeuw voor Chr.). Op deze fresco voeren acht vrouwen in lange gewaden een dans uit. Zij lopen achter elkaar en houden elkaar bij één hand vast. Ook op de afbeeldingen van dodendansen in andere musea houden de levenden en de doden elkaar bij...

Lees verder
1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dansen

(danste, heeft gedanst), 1. (onoverg.) benen, voeten en lichaam op de maat van de muziek of zang bewegen in vaste, telkens herhaalde figuren, bij wijze van vermaak, als voorstelling of als ceremonie; (overg.) een menuet, een quadrille -; (fig.), naar iemands pijpen in alles zijn wil doen; (spr.) als de kat van huis is, dansen de muizen, als er geen...

Lees verder
1952
2022-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Dansen

v., dounsje; de skotse trije —, skotse; aan het —, fan 'e flier; zullen wij gaan —?, sille wy foar de fioele?

1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dansen

(danste, heeft gedanst), 1. (onoverg.) benen, voeten en lichaam op de maat van muziek of zang bewegen in vaste, telkens herhaalde figuren, bij wijze van vermaak, als voorstelling of als ceremonie; — (overg.) een menuet, een quadrille dansen ; — (fig.) naar iemands pijpen dansen, in alles zijn wil doen; (spr.) als de kat van huis is, dan...

Lees verder
1937
2022-05-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dansen

danste, h. gedanst (1 rhythmisch zich bewegen inz. op de maat der muziek; 2 bij verg. van allerlei met dansen vergeleken bewegingen: onregelmatig zich op en neer bewegen; vrolijk springen en huppelen): 1 een wals, een polka -, al dansende uitvoeren; de gehele nacht -; zegsw. z. pijpen; 2 de letters dansten hem voor de ogen; hij danste van plezier...

Lees verder
1914
2022-05-18
West-Indië 1914

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Dansen

De dansen der negers in West-Indië zijn grootendeels van Afrikaanschen oorsprong en hebben met Europeesche dansen weinig gemeen. Zij gaan gepaard met zang, terwijl de dansenden elkaar niet omarmen als bij Europeesche dansen. Het zingen, begeleid door het geluid van snoeren rinkelende zaden (zie JORO-JORO) en van de sakka (zie aldaar), g...

Lees verder
1898
2022-05-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Dansen

DANSEN, (danste, heeft gedanst), voeten en lichaam op de maat van muziek of zang bewegen; — (fig.) naar iemands pijpen dansen, in alles zijn wil doen, zie PIJPEN; eene menuet dansen, eene quadrille dansen; — (spr.) als de kat van huis is, dansen de muizen, als er geen toezicht is, springen de leerlingen, de bedienden enz. uit den band;...

Lees verder