Wat is de betekenis van middel?

2019
2021-12-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

middel

middel - Zelfstandignaamwoord 1. het midden 2. iets met behulp waarvan een doel bereikt kan worden Dat is een middel, niet een doel. 3. (medisch) iets dat wordt aangewend om ziekte, ongesteldheid te bestrijden, (verkort voor geneesmiddel) Tegen die ziekte is nog...

Lees verder
2018
2021-12-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

middel

middel - zelfstandig naamwoord uitspraak: mid-del 1. smalste deel van je romp ♢ik heb een riem om mijn middel 2. wat je gebruikt om iets te bereiken ♢werkt dit middel tegen hoofdpijn? ...

Lees verder
1952
2021-12-03
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Middel

1. s.n., middel (it); eentegen, in middel foar; hetis erger dan de kwaal, it keal is greater as de kou. 2. s.; (taille), mil, mul; een slank(e) —, in kliene mul.

Lees verder
1950
2021-12-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Middel

I. MIDDEL bn., in het midden zijnde (alleen nog in afl. en samenst.). II. MIDDEL, v. en o. (-s), middelste deel van het lijf, taille: iem. om het middel vatten; het. kleed is om het middel te nauw. III. MIDDEL o. (-en), 1. wat gebezigd wordt om zeker doel te bereiken, om tot iets te geraken: de middelen w...

Lees verder
1937
2021-12-03
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

middel

1. bn.; in het midden zijnde, alleen nog in afleidingen en samenst.; 2. v. en o. -s, middeltje; het middelste deel van het lichaam, tussen onder- en bovenlijf: een dame met een dun(ne) middel; de oude Turk droeg een lang gewaad met een gordel om de (of: het) middel: 3. o. -en, middeltje: 3.1 datgene, wat men aanwendt, om tot een doel te geraken: ie...

Lees verder
1933
2021-12-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Middel

(philos.), tweede of afhankelijke of tusschenoorzaak. Elk schepsel bijv. is m. in Gods hand en elk werktuig of instrument een m. in de hand van den werkman (➝ Oorzaak). Elk schepsel is bijv. ook m. tot het einddoel, God; elk gebruiks- of nuttigheidsgoed m. tot een verder doel (➝ Finaliteit). Het doel heiligt de middelen, in zooverre een in zich ind...

Lees verder
1869
2021-12-03
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Middel

in samenstellingen zooveel als het middelste gedeelte, zoo bijv.: Middel-Europa, MiddelAzië, Middel-Afrika, Middel-Amerika, waarvoor ook dikwijls Centraal-Amerika, enz. aangetroffen wordt. Middel-Duitschland is de algemeene benaming waaronder men te verstaan heeft: het koninkrijk en de hertogdommen Saksen, de Schwartzburgsche en reussische lan...

Lees verder