Wat is de betekenis van Iets op de lange baan schuiven?

2024-04-25
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

2024-04-25
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Iets op de lange baan schuiven

de afdoening ervan vertragen, het uitstellen. De oorsprong van deze uitdrukking is onzeker. Vergelijking met Hd. et was auf die lange Bank schieben, zou kunnen doen vermoeden dat dit de oorspr. vorm is; hierbij wordt gedoeld op de lange bankkisten in de oude rechtszalen, waarin de akten werden geborgen van zaken die niet afgedaan, maar opgeschort w...

2024-04-25
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Iets op de lange baan schuiven

De afdoening van iets vertragen, uitstellen; fri. op 'e lange baen skouwe. De Duitschers zeggen hiervoor etwas auf die lange Bank schieben, een uitdrukking die volgens Grimm en H. Paul aan de rechtstaal moet ontleend zijn. Zie Halma: tirer une chose en longueur, eene zaak rekken of op de lange baan brengen; affaire qui...

2024-04-25
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Iets op de lange baan schuiven

de afdoening ervan vertragen, het uitstellen. De oorsprong van deze uitdrukking is onzeker. Vergelijking met Hd. et was auf die lange Bank schieben, zou kunnen doen vermoeden dat dit de oorspr. vorm is; hierbij wordt gedoeld op de lange bankkisten in de oude rechtszalen, waarin de akten werden geborgen van zaken die niet afgedaan, maar opgeschort w...

2024-04-25
Nederduitsche spreekwoorden

Carolus Tuinman (1726)

Iets op de lange baan schuiven

Dit zegt eene zaak verwijderen en uitstellen, zo dat ze in langen tijd niet afgedaan worde. Dus hangt men een proçes aan den spijker. Het spreekwoord speelt op een verren weg.