Wat is de betekenis van gerecht?

2020
2022-08-10
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

gerecht

Het begrip gerecht heeft 5 verschillende betekenissen: 1) in een keer opgediend voedsel. bereid voedsel dat in een keer en meestal in een schotel of pan opgediend wordt en dat doorgaans deel uitmaakt van een maaltijd. 2) rechtbank. rechtsprekende instantie; rechtbank. 3) de rechterlijke macht. de rechterlijke macht en het geh...

Lees verder
2020
2022-08-10
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Gerecht

Het Gerecht is een van de rechterlijke instellingen van de EU en vormt samen met het Hof van Justitie het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zij hebben tot doel het garanderen van een uniforme interpretatie van EU-wetgeving. Tegen beslissingen van het Gerecht kan bij het Hof van Justitie beroep worden ingesteld, maar alleen over een rechtsvraag...

Lees verder
2019
2022-08-10
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gerecht

gerecht - Zelfstandignaamwoord 1. (kookkunst) een bepaald soort voedsel op een bepaalde wijze bereiden|bereid Welk gerecht staat er vanavond op het menu? 2. (juridisch) rechtbank, de rechter Hij moest voor het gerecht verschijnen. 3. (gesch...

Lees verder
2018
2022-08-10
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gerecht

gerecht - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-recht 1. gebouw waarin recht gesproken wordt ♢ hij moest voor het gerecht verschijnen 2. onderdeel van de maaltijd dat in één schaal wordt opgediend ...

Lees verder
2016
2022-08-10
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

gerecht

Een afzonderlijke spijs of een combinatie van spijzen, die als onderdeel van een maaltijd tegelijk worden opgediend.

2016
2022-08-10
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gerecht

Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, Afdeling bestuur van de Raad van State, Hoge Raad.

1981
2022-08-10
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gerecht

algemene term ter aanduiding van een autoriteit of college, belast met rechtspraak; zie ook rechterlijke macht, strafkamer.

1980
2022-08-10
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gerecht

De vraag of gerecht: rechtbank hetzelfde woord is als gerecht: spijs, moet bevestigend worden beantwoord. Ja, meer nog, het is ook hetzelfde als gerecht in uitdrukkingen als: zijn gerechte straf. Wij hebben te maken met een werkwoord richten: sturen, een richting geven en vandaar zowel: recht spreken, vonnissen als: in orde brengen, regelen, aan re...

Lees verder
1958
2022-08-10
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GERECHT

Naam der gemeentebesturen van mei 1795-98 en van 1802-11.

1952
2022-08-10
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gerecht

s.n.; (rechtbank), (ge)rjocht (it); (spijs), gerjocht (it).

1937
2022-08-10
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gerecht

I. o. in bet. 2 -en (1 gerechtigheid, vero., Z.-N.; 2 rechtsprekend lichaam; plaats, waar recht gesproken wordt; de rechters, de rechtbank): 1. het hemelse gerecht heeft zich ten langen leste ontfermd over mij en mijn benauwde veste (Vondel); 2. iemand voor het gerecht dagen; nog: Z.-N. de laatste -en, de laatste sacramenten; II. bn. (1 rechtvaa...

Lees verder
1898
2022-08-10
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gerecht

Het begrip gerecht heeft 4 verschillende betekenissen: 1. gerecht - GERECHT, o. (-en), alle spijs die te gelijk wordt opgedischt, hetzij uit één of nit meerdere schotels bestaande gij krijgt slechts één gerecht; er was keur van gerechten. GERECHTJE,, o. (-s). 2. GERECHT, (in hoogeren stijl GERICHT), o. (-...

Lees verder