EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Gepubliceerd op 04-08-2020

Gerecht

betekenis & definitie

Het Gerecht is een van de rechterlijke instellingen van de EU en vormt samen met het Hof van Justitie het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zij hebben tot doel het garanderen van een uniforme interpretatie van EU-wetgeving.

Tegen beslissingen van het Gerecht kan bij het Hof van Justitie beroep worden ingesteld, maar alleen over een rechtsvraag. Voordat het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 van kracht werd, stond het bekend als het Gerecht van eerste aanleg.Het Gerecht is verantwoordelijk voor de behandeling van:

• zaken die door individuen, bedrijven of organisaties worden ingesteld tegen handelingen van EU-instellingen en -organen;
• zaken ingediend door EU-landen tegen bepaalde besluiten van de Commissie of de Raad;
• zaken met betrekking tot het EU-merk;
• zaken betreffende arbeidsverhoudingen tussen EU-instellingen en hun ambtenaren.

Het Gerecht bestaat momenteel uit 47 rechters. Als onderdeel van de hervorming van het rechtssysteem van de EU zal dit aantal toenemen tot 56 (2 per EU-land). Rechters worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de EU-landen voor een verlengbare termijn van 6 jaar benoemd.

Zie ook

• Hof van Justitie
• Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU)
• Europese instellingen
• Gespecialiseerde rechtbanken
• EUR-Lex-samenvatting betreffende het reglement van de procesvoering van het Gerecht