Wat is de betekenis van geen?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

geen

Een oude naamvorm, vaak beschouwd als een verkorting van Eugenius. In de Middeleeuwen kwam Geen echter in Holland, Zeeland en Zuid-Nederland reeds voor, toen Eugenius er nog niet voorkwam. Het is in die gevallen vermoedelijk een verkorting van Gerard, Gherryt.

2024-07-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

geen

geen - Lidwoord 1. ontkennend onbepaald lidwoord tegenovergestelde van één, niet een Dit is geen webstek met winstbejag. 2. ontkennend onbepaald lidwoord tegenovergestelde van een onbepaald meervoud of onbepaalde hoeveelheid, niet Met deze schoenen kun je gee...

2024-07-18
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

geen

geen - voornaamwoord 1. ontkenning ♢ dit is geen mens maar een dier 1. dat is geen stijl [dat hoor je niet te doen] 2. geen sprake van! [ik wil...

2024-07-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Geen

Geen, Joseph Jacobus, baron van, Nederlands militair, *1773 Gent, +1846 Rijswijk. Van Geen ging na een eervolle militaire loopbaan in 1820 als generaal-majoor naar Nederlands-Indië. Hij was bevelhebber van de expeditie tegen de Boni, Supa en Tanette (1824-1825). Vervolgens streed hij in de → Java-oorlog tegen → Dipo Negoro en nam deel aan de → Tien...

2024-07-18
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

geen

1. In versch. verb. waar in de standaardt. niet wordt gebruikt: geen de minste, niet de minste; ’t is geen erg, geen waar, niet erg, niet waar. Ik luisterde, maar kon geen het minste geluid vernemen, DAISNE 1948, 127. De schaarse woordenwisselingen... ontstonden meestal uit zijn zachtzinnig verwijt dat ze niet op hem had...

2024-07-18
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Geen

m Een oude naamvorm, die nog wel voorkomt in het z. van Zuid-Holl., bijv. in Maassluis en Rozenburg. Vaak beschouwd als een verkorting van Eugenius. In de middeleeuwen kwam Geen echter in Holl., Ze. en Zuid-Ndl. reeds voor, toen Eugenius er nog niet voorkwam. Het is in die gevallen vermoedelijk een verkorting van Gerard, Gherryt.

2024-07-18
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

geen

nie een nie, niemand.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Geen

z. Gen.