Wat is de betekenis van geen?

2020
2022-08-09
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

geen

Een oude naamvorm, vaak beschouwd als een verkorting van Eugenius. In de Middeleeuwen kwam Geen echter in Holland, Zeeland en Zuid-Nederland reeds voor, toen Eugenius er nog niet voorkwam. Het is in die gevallen vermoedelijk een verkorting van Gerard, Gherryt.

Lees verder
2019
2022-08-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geen

geen - Lidwoord 1. ontkennend onbepaald lidwoord tegenovergestelde van één, niet een Dit is geen webstek met winstbejag. 2. ontkennend onbepaald lidwoord tegenovergestelde van een onbepaald meervoud of onbepaalde hoeveelheid, niet Met deze schoenen kun je gee...

Lees verder
2018
2022-08-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geen

geen - voornaamwoord 1. ontkenning ♢ dit is geen mens maar een dier 1. dat is geen stijl [dat hoor je niet te doen] 2. geen sprake van! [ik wil...

Lees verder
1994
2022-08-09
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Geen

Geen, Joseph Jacobus, baron van, Nederlands militair, *1773 Gent, +1846 Rijswijk. Van Geen ging na een eervolle militaire loopbaan in 1820 als generaal-majoor naar Nederlands-Indië. Hij was bevelhebber van de expeditie tegen de Boni, Supa en Tanette (1824-1825). Vervolgens streed hij in de → Java-oorlog tegen → Dipo Negoro en nam deel aan de → Tien...

Lees verder
1973
2022-08-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geen

bepaald hoofdtelwoord waarin een ontkenning ligt opgesloten (zelfst. en bijv. gebruikt); I. als ontkennend onbepaald vn., 1. bijvoeglijk gebruikt: niet enig, niet één: sterveling te zien; mens, niemand; (spr.) er kraait haan naar, niemand zal het verraden, aan het licht brengen; voor stoff. en onstoff. zaken: hij heeft — moeite...

Lees verder
1964
2022-08-09
voornamen

Voornamenboek

Geen

m Een oude naamvorm, die nog wel voorkomt in het z. van Zuid-Holl., bijv. in Maassluis en Rozenburg. Vaak beschouwd als een verkorting van Eugenius. In de middeleeuwen kwam Geen echter in Holl., Ze. en Zuid-Ndl. reeds voor, toen Eugenius er nog niet voorkwam. Het is in die gevallen vermoedelijk een verkorting van Gerard, Gherryt.

Lees verder
1954
2022-08-09
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Geen

z. Gen.

1952
2022-08-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Geen

num., gjin; — een, gjin ien, gjinnent, gjint.

1937
2022-08-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

geen

(1 ontkennend vnw.: niet enig, niet een; 2 ontkennend telw. of onbepaald lidw. onbuigbaar: niet een; 3 ontkennend bepalend lidw.: niet de, het; 4 als blote ontkenning; 5 van hun natuur ontaard, slecht): 1. geen mens, niemand; er was geen land te zien; dit alles is van nul en gener waarde, eig. dit alles is nul en v. gener waarde; geen snars, geen...

Lees verder
1923
2022-08-09
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Geen

(zelfst. nw.), verkorting van pangeen.

1923
2022-08-09
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Geen

drager van een erfelijke factor, bouwsteen der chromosomen.

1898
2022-08-09
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geen

GEEN, bepaald hoofdtelwoord waarin eene ontkenning ligt opgesloten (zelfst. en bijv. gebruikt) in deze beteekenis heeft het den vollen toon; (ontkennend onbepaald vnw. (zelfst. gebruikt); bij uitbreiding ook als ontkennend lidwoord der eenheid of als bijwoordelijke ontkenning gebezigd; niet eenig, niet één er is geen levend wezen, gee...

Lees verder
1870
2022-08-09
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Geen

Geen (Joseph Jacobus, baron van), een Nederlandsch krijgsman, geboren te Gent den 1sten September 1776, trad in 1789 als kadet bij de jagers van Dumonceau in dienst van de Staten van Brabant en begaf zich in 1791 naar Frankrijk, waar hij zich als vrijwilliger bij de Belgische jagers voegde. In 1792 werd hij tweede luitenant, woonde onder Dumouriez...

Lees verder