Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Geen

betekenis & definitie

num., gjin; — een, gjin ien, gjinnent, gjint.