Wat is de betekenis van Geen geld, geen Zwitsers?

2024-07-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

geen geld, geen Zwitsers

(16e eeuw) (< Fr. point d’argent, point de Suisse) (cliché) zonder geld kun je niets verkrijgen, is niets te koop. Zwitsers verwijst hier naar de Zwitserse huursoldaten (die zeer duur waren) en in de 15e en 16e eeuw veel faam en respect genoten. Omdat Zwitserland destijds straatarm was, zagen veel burgers zich genoodzaakt om in dien...

2024-07-18
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Geen geld, geen Zwitsers

zonder geld krijg je hulp noch koopwaar of er is altijd wel geld nodig om iets gedaan te krijgen

2024-07-18
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Geen geld, geen Zwitsers

Wie er niet voor kan betalen, krijgt ook niets geleverd, al meent hij oude rechten te hebben.

2024-07-18
Gezegden

Riemer Reinsma (1998)

GEEN GELD, GEEN ZWITSERS

Bedoelde Zwitsers waren huursoldaten. Zwitserland is eeuwenlang een straatarm land geweest, zodat veel mannen gedwongen waren ‘gastarbeid’ te verrichten als soldaat. Het gezegde ontstond naar aanleiding van een voorval in 1521. De Franse koning Frans I kon, toen hij Milaan aan het belegeren was, op zeker ogenblik zijn Zwitserse huurtroe...

2024-07-18
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

geen geld, geen Zwitsers

Het gevleugeld woord geen geld, geen Zwitsers betekent niet meer dan: zonder geld is niets te koop. Het figuurlijk gebruik van het woord Zwitsers in deze context wettigt m.i. opname in deze verzameling zegswijzen. Een omstandige verklaring treffen we aan in de Spreekwoorden van Fokke Simonsz. (1755-1812), een vaardig schrijver uit de Franse tijd di...

2024-07-18
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Geen geld, geen Zwitsers

zonder geld krijgt men geen hulp, kan men zich van niemands diensten verzekeren. Vert. van Fr. point (of pas) d’argent point (of pas) de suisse of point de valet; deze zegswijze komt voor in Racine’s Les Plaideurs, waar echter suisse in de bet. van conciërge gebruikt wordt; meestal echter denkt men aan soldaten. Het dragen der wape...

2024-07-18
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Geen geld, geen Zwitsers

D.w.z. zonder geld krijgt men geen hulp of geen koopwaar; syn. van niet langer pijp niet langer dans (Halma, 504); eng. no longer pipe no longer dance. ‘Het dragen der wapenen is bij den Zwitser een beroep, en van daar, dat hij bij elken Europeeschen monarch in dienst treedt, zoo deze hem zijne soldij geeft. Wordt de soldij niet...

2024-07-18
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Geen geld, geen Zwitsers

zonder geld krijgt men geen hulp, kan men zich van niemands diensten verzekeren. Vert. van Fr. point (of pas) d’argent point (of pas) de suisse of point de valet; deze zegswijze komt voor in Racine’s Les Plaideurs, waar echter suisse in de bet. van conciërge gebruikt wordt; meestal echter denkt men aan soldaten. Het dragen der wape...