Wat is de betekenis van Geen geld, geen Zwitsers?

2020
2022-09-28
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Geen geld, geen Zwitsers

zonder geld krijg je hulp noch koopwaar of er is altijd wel geld nodig om iets gedaan te krijgen

2011
2022-09-28
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Geen geld, geen Zwitsers

Wie er niet voor kan betalen, krijgt ook niets geleverd, al meent hij oude rechten te hebben.

1998
2022-09-28
Riemer Reinsma

Gezegden

GEEN GELD, GEEN ZWITSERS

Bedoelde Zwitsers waren huursoldaten. Zwitserland is eeuwenlang een straatarm land geweest, zodat veel mannen gedwongen waren ‘gastarbeid’ te verrichten als soldaat. Het gezegde ontstond naar aanleiding van een voorval in 1521. De Franse koning Frans I kon, toen hij Milaan aan het belegeren was, op zeker ogenblik zijn Zwitserse huurtroe...

Lees verder
1977
2022-09-28
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

geen geld, geen Zwitsers

Het gevleugeld woord geen geld, geen Zwitsers betekent niet meer dan: zonder geld is niets te koop. Het figuurlijk gebruik van het woord Zwitsers in deze context wettigt m.i. opname in deze verzameling zegswijzen. Een omstandige verklaring treffen we aan in de Spreekwoorden van Fokke Simonsz. (1755-1812), een vaardig schrijver uit de Franse tijd di...

Lees verder
1977
2022-09-28
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Geen geld, geen Zwitsers

zonder geld krijgt men geen hulp, kan men zich van niemands diensten verzekeren. Vert. van Fr. point (of pas) d’argent point (of pas) de suisse of point de valet; deze zegswijze komt voor in Racine’s Les Plaideurs, waar echter suisse in de bet. van conciërge gebruikt wordt; meestal echter denkt men aan soldaten. Het dragen der wape...

Lees verder
1925
2022-09-28
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Geen geld, geen Zwitsers

D.w.z. zonder geld krijgt men geen hulp of geen koopwaar; syn. van niet langer pijp niet langer dans (Halma, 504); eng. no longer pipe no longer dance. ‘Het dragen der wapenen is bij den Zwitser een beroep, en van daar, dat hij bij elken Europeeschen monarch in dienst treedt, zoo deze hem zijne soldij geeft. Wordt de soldij niet...

Lees verder
1902
2022-09-28
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Geen geld, geen Zwitsers

zonder geld krijgt men geen hulp, kan men zich van niemands diensten verzekeren. Vert. van Fr. point (of pas) d’argent point (of pas) de suisse of point de valet; deze zegswijze komt voor in Racine’s Les Plaideurs, waar echter suisse in de bet. van conciërge gebruikt wordt; meestal echter denkt men aan soldaten. Het dragen der wape...

Lees verder