Synoniemen van Gebrek

2020-02-28

Gebrek

Gebrek is de benaming voor een incompleetheid of voor het niet voldoen aan de standaard norm van hoe het of hij/zij in “normale” toestand is. Een gebrek kan voorkomen op verschillende manieren. Ten eerste kunnen personen een gebrek hebben. In dit geval verwijst de benaming “gebrek” naar een handicap. “Gebrek” wordt hier als een beschaafdere uitdrukking bevonden, vooral wanneer men in de nabijheid is van iemand die een handicap heeft. Men spreekt verder van een gebrek wanneer er ee...

2020-02-28

Gebrek

GEBREK, o. het niet of niet genoegzaam aanwezig zijn, gemis: broods gebrek hebben broodsgebrek hebben, honger lijden; gebrek aan dagelijksch brood, aan verstand, aan ondervinding hebben; — bij gebreke van nakomelingen, bij ontstentenis; — bij gebrek aan tijd, wegens het ontbreken van tijd; — bij gebrek aan beter, bij gemis van iets beters moet men zich in geval van nood met wat minder geschikt of bruikbaar is behelpen: ik schreef maar op gemeen papier, bij gebrek aan beter; ik zal dien suk...

2020-02-28

gebrek

gebrek - Zelfstandignaamwoord 1. een tekort Er is een gebrek aan voedsel. 2. een defect, een mankement De gebreken stapelen zich op. Uitdrukkingen en gezegden ♦ gebrek hebben aan

2020-02-28

gebrek

gebrek - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-brek 1. wat er niet of te weinig is ♢ er heerst een groot gebrek aan voedsel 1. in gebreke blijven [niet doen wat je moet doen] 2. bij gebrek aan aardappels eten we rijst [omdat er geen aardappels zijn ...] ...

2020-02-28

Gebrek

Gebrek - zie ARMOEDE, NIETIGHEID (van rechtshandelingen) en VRIJWARING.

2020-02-28

Gebrek

zie Armoede.

2020-02-28

gebrek

Een van de betekenissen van gebrek is ‘lichamelijk ongemak, kwaal’. Wat iemand in geval van woede of andere frustratie bedoelt met de verwensing krijg het gebrek! laat zich gemakkelijk raden. De actuele betekenis is ‘rot op, ik moetje niet meer’. Vgl. Van Eijk (1995:135). Van het WNT, deel iv, kolom 484, leer ik dat het gebrek de verouderde volksnaam is voor ‘vallende ziekte’ ofwel epilepsie.

2020-02-28

Gebrek

Het gemis van wat men noodwendig hebben moet. Gebrek aan brood met den hieruit ontstaanden hongersnood behoort onder de meest zware strafgerichten Gods. Dan komt het tot nooit gehoorde angsten en worden de laagste hartstochten ontketend, gelijk in Samaria (2 Kon. 6 : 24 v.v.), en bij de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Gewoonlijk grijpt God naar deze tuchtroede, wanneer trots alle waarschuwingen en trekkingen, de maat der zonde en ongerechtigheid vol wordt gemaakt (vgl. Amos 4 : 6; 2...