Wat is de betekenis van geboren?

2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geboren

geboren - Bijvoeglijk naamwoord 1. ter wereld gebracht, gebaard (gezegd over mensen of dieren) Ik ben in Brussel geboren. 2. begonnen, ontstaan (overdrachtelijk) Deze oplossing is uit nood geboren. 3. door herkomst of natuurlijke aanleg (een be...

Lees verder
2018
2021-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geboren

geboren - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-bo-ren 1. ter wereld gekomen ♢ hij is geboren in Suriname 1. hij is daar geboren en getogen [geboren en opgegroeid] 2...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geboren

verl. deelw. en bn., 1. ter wereld gebracht, gebaard: – worden; met bepaling van plaats, tijd, omstandigheid: hij is te Amsterdam –; een dichter wordt niet gemaakt, maar –, het dichten is een gave, geen aangeleerde vaardigheid; (zegsw.) zo iemand moet nog – worden, zo iemand is nog nooit geweest (en zal er nooit komen); (fig...

Lees verder
1952
2021-12-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Geboren

adj., berne; — en getogen, hikke en tein.

1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

geboren

volt. dw. en bn. (1 ter wereld gebracht,gebaard; 2 tig.ontstaan; voortgekomen): 1. wanneer werd Karel V geboren? te A’dam geboren; zo iem. moet nog geboren worden; zegsw. ergens geboren en getogen zijn, er ter wereld gebracht en opgevoed zijn; 2. een zachte smart, uit weemoed geboren; de scheikunde is uit de alchimie geboren; nog: een geboren...

Lees verder
1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geboren

GEBOREN, vd. ter wereld gebracht of gebaard geboren worden; mij is een zoon geboren; (bijb.) een zoon zal den huize David geboren worden; waar zijt gij geboren ?; hij is te Amsterdam geboren; wanneer zijt gij geboren ?; blind, doofstom geboren zijn; ik ben burger geboren; van geringe ouders geboren; uit een aanzienlijk geslacht geboren; — ee...

Lees verder