Wat is de betekenis van Frederik Hendrik?

2009
2023-01-30
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

frederik hendrik

Opvolger van Maurits als stadhouder en legeraanvoerder (1625-1647). Hij verwierf de bijnaam ‘de Stedendwinger’ vanwege de steden, die hij op de Spanjaarden veroverde.

1999
2023-01-30
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Frederik hendrik

(Delft 1584 - ’s-Gravenhage 1647) Stadhouder van Stad en Lande, 1640-1647. Zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Gehuwd met Amalia van Solms-Braunfels (1625). De Friese stadhouder Willem Frederik was zijn concurrent. Hij gaf, luisterrijk onthaald, zijn invloed op de magistraatsbenoeming in de stad prijs. Wel bezat hij zes van de ze...

Lees verder
1994
2023-01-30
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Frederik Hendrik

Frederik Hendrik, graaf van Nassau, prins van Oranje, *29.1.1584 Delft, +14.3.1647 's Gravenhage; zoon van Willem I van Oranje en → Louise de Coligny; hij trouwde in 1625 met → Amalia van Solms Braunfels. Frederik Hendrik nam deel aan verschillende veldtochten van zijn halfbroer Maurits. Tijdens het → Twaalfjarig Bestand stond hij aan de kant van d...

Lees verder
1981
2023-01-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Frederik hendrik

(1584-1647), jongste zoon van 'Willem van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Gehuwd met Amalia van Solms. Hij was niet alleen een bekwaam diplomaat, maar ook een prima veldheer (Stedendwinger). Zijn plan, België weer bij de Unie te trekken, stuitte af op de Amsterdamse koopmanspolitiek (Antwerpen...

Lees verder
1981
2023-01-30
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Frederik Hendrik

graaf van Nassau, prins van Oranje, *29.1.1584 Delft, ✝ 14.3.1647 ’s-Gravenhage; zoon van Willem I van Oranje en Louise de Coligny; gehuwd (4.4.1625) met → Amalia van Solms-Braunfels. Nam deel aan verschillende veldtochten van zijn broer, stadhouder prins → Maurits; stond tijdens het → Twaalfjarig Bestand aan de zijde der remo...

Lees verder
1965
2023-01-30
Historische figuren

Historische figuren

Frederik hendrik

(1584-1647) Prins van Oranje, zoon van Willem van Oranje, nam in de periode van zijn halfbroer Maurits deel aan verschillende slagen, o.a. bij Nieuwpoort (1600). Volgde Maurits na diens dood in 1625 op als stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, en als kapitein-admiraal-generaal van de Unie. In 1640 ook stadhouder van Groningen en D...

Lees verder
1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Frederik Hendrik

(1584-1647), prins van Oranje, zoon van Willem I en Louise de Coligny. Nam deel aan de slag bij Nieuwpoort (1600). Huwde 1625 Amalia van Solms; volgde 1625 zijn broeder Maurits op als stadhouder van Holland. Zeeland, Utrecht, Overijsel en Gelderland. Veroverde Groenlo (Grol) in 1627, ’s-Her togen bosch in 1629, Venlo, Roermond, Maastricht in...

Lees verder
1947
2023-01-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

FREDERIK HENDRIK

prins van Oranje (Delft 29 Jan. 1584 - ’s-Gravenhage 14 Mrt 1647), zoon van prins Willem I en Louise de Coligny, ontving zijn naam naar zijn peters Hendrik IV van Frankrijk en Frederik III van Denemarken. Hij kreeg onderricht van de hofprediker L’Oyseleur de Villers en van Uyttenbogaert en bezocht reeds in 1594 de hogeschool te Leiden,...

Lees verder
1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Frederik hendrik

prins v. Oranje, zoon v. Willem v. Oranje en Louise de Coligny (1584/1647), 1625 gehuwd met Amalia v. Solms; stadh. v. Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Gelderland, veroverde tal v. vestingen o/d Spanjaarden. maakte een eind a/d godsdiensttwisten. 1640 werd hij ook stadh. v. Groningen en Friesland; hij stierf vóór de Vrede met S...

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Frederik Hendrik

('fre:dərik) prins van Oranje, stadhouder der Noordelijke Nederlanden 1625-1647, ° 29 januari 1584 te Delft als zoon van Willem I van Oranje en Louise de Coligny; ontving zijn naam naar zijn peters nl. koning Frederik III van Denemarken en koning Hendrik IV van Frankrijk; studeerde te Leiden, oefende zich in de krijgskunde onder zijn broed...

Lees verder
1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Frederik hendrik

Frederik hendrik - geb. 29 Jan. 1684, uit 't huwelijk van Willem van Oranje en Louise de Coligny, geh. in Maart 1625 op aandrang van zijn broer prins Maurits met Amalia van Solms, volgde dezen na diens dood in 1626 op in de gew. Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Gelderland. Als veldheer toonde hij zijn bekwaamheid door de verovering van Grol...

Lees verder
1844
2023-01-30
vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Frederik Hendrik

FREDERIK HENDRIK. Het register der notulen van eene Loge, die in 1637 te 's Hage, onder den titel van FREDERIKS Vrededal, bestaan heeft, maakt gewag van de benoeming van Prins FREDERIK HENDRIK VAN NASSAU tot Grootmeester der Vrijmetselarij in de Vereenigde Provinciën, en tot Opper-Uitverkoren Meester, welke benoeming door de in Kapittel v...

Lees verder