Wat is de betekenis van Hendrik?

2022
2022-09-26
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

Hendrik

(1991) (jeugd) studiehoofd, blokbeest. Mogelijk afgeleid van de uitdrukking ‘brave Hendrik’. • (C.A.J. Hoppenbrouwers: Jongerentaal: de tipparade van de omgangstaal. 1991)

Lees verder
2020
2022-09-26
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Hendrik

Tweestammige Germaanse naam, een van de frequentste Germaanse namen. Het is moeilijk het eerste lid geheel bevredigend te verklaren. Namen met heim- ('heim, woonplaats, erf', zie Heime) kwamen in het Germaans veel voor, hein- alleen in deze naam. Hij komt te vroeg voor om hem uit hagan te verklaren (zie hag- en vergelijk E. Schröder, Deutsche Namen...

Lees verder
2019
2022-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Hendrik

Hendrik - Eigennaam 1. (mannelijke naam) mannelijke voornaam met de betekenis "heer van het huis" 2. spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter h Woordherkomst Germaanse naam, samensteld uit de woorden heem ("woning, huis") en rijk (in namen: "heerser") met een welluidendheids-d. Synoniemen...

Lees verder
2007
2022-09-26
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

hendrik

(jeugdtaal) student die voortdurend met zijn neus in de boeken zit; studiebol. Verkorting van brave hendrik. Vermeld door Hoppenbrouwers. Vgl. heilig boontje.

Lees verder
1994
2022-09-26
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Hendrik

Hendrik (van Vlaanderen), graaf van Lodi, +1347; zoon uit het tweede huwelijk van → Gwijde van Dampierre. Hendrik leidde de Vlaamse legers in de strijd tegen → Jan III van Brabant (1334). Hij steunde de politiek van Jacob van → Artevelde en voerde de Gentse milities aan in de Slag bij Crécy.

Lees verder
1981
2022-09-26
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hendrik

naam van een aantal vorsten. Hendrik I, (de Strijdvaardige), hertog van Brabant (1190-1235), *1165, ✝ 5.9.1235 Keulen; zoon van Godfried m en Margaretha van Limburg. Huwde 1179(?) Machteld (✝ 1210-11) dochter van Mattheus van Boulogne en 22.4.1213 Maria, dochter van koning Filips n August van Frankrijk. Trachtte zijn macht uit te breiden door afwis...

Lees verder
1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Hendrik

[→Du. Heinrich, →heim, huis, Gotische reiks, koning], 1. mannennaam, gedragen door o.a. verscheidene vorsten; 2. brave -, ben. voor iemand die al te braaf wil zijn, m.n. voor een jongen die nooit eens een streek uithaalt. Hendrik X de Trotse, hertog van Beieren (1126—39) en Saksen (1137-39), overleden 20.10.1139 Quedlinburg; vader...

Lees verder
1965
2022-09-26
Historische figuren

Historische figuren

Hendrik

(Hendrik Wladimir Albrecht Ernst; 1876-1934) Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin, zoon van Friedrich Franz II en Marie van Schwarzburg-Rudolstadt. Volgde een Pruisische militaire opleiding. Huwde op 7 februari 1901 met koningin Wilhelmina van Nederland.Uit dit huwelijk werd Juliana geboren. Kreeg na naturalisatie de titel prins d...

Lees verder
1964
2022-09-26
voornamen

Voornamenboek

Hendrik

m Tweestammige Germ. naam, een van de frequentste Germ. namen. Het is moeilijk het eerste lid geheel bevredigend te verklaren. Namen met heim- ('heim, woonplaats, erf, zie Heime) kwamen in het Germ. veel voor, hein- alleen in deze naam. Hij komt te vroeg voor om hem uit hagan te verklaren (zie hag- en vgl. E. Schröder, Deutsche Namenkunde...

Lees verder
1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hendrik

m. (-ken), 1. mansnaam : een brave Hendrik, afkeurende ben. voor iem. die al te braaf wil zijn, inz. voor een jongen die nooit aan kattekwaad wil meedoen; 2. Brave Hendrik, plant, algoede ganzevoet (Chenopodium bonus Henricus).

Lees verder
1940
2022-09-26
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Hendrik

Zie: Brave Hendrik.

1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Hendrik

m. Hendrikken (mansnaam): een brave Hendrik, (spottend) een zoete jongen: hoofdpersoon in een algemeen gebruikt leesboekje van Nicolaas Anslijn, 1777-1838.

1933
2022-09-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hendrik

naam v. zeer vele vorsten: 1) Duitsche keizers: H. II, de Heilige (1002/’24), veroveraar v. Bohemen. stichter v/h bisdom Bamberg: H. III (1039/’56) zette o/d Synode v. Sutri 3 pausen af, begunstigde de hervorming der Kath, Kerk; H. IV (1056/1106), liet Paus Gregorius VII, die hem i/d ban had gedaan, afzetten, deed 1077 den tocht naar Ca...

Lees verder
1930
2022-09-26
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Hendrik

('hendrik) m. (-en) → Henricus : een brave, goede -, zoete, gehoorzame jongen.

1928
2022-09-26
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Hendrik

Prins Willem Frederik (1820—1879), een oom van Koningin Wilhelmina, is een sympathieke figuur geweest in ons Vorstenhuis. In het jaar 1820 .werd deze Oranjeprins, als zoon van den toenmaligen kroonprins, later koning Willem II en van Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland, op het lustslot Soestdijk geboren. Bij beschikking van den koning wer...

Lees verder
1914
2022-09-26
NBW

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

Hendrik

HENDRIK, graaf van Nordheim, de Dikke, uit het machtige Saksische geslacht Billung, door koning Hendrik IV na zijn huwelijk met de erfgename van Egbert II (zie kol. 468), diens zusterGertrude, met de friesche gouwen begiftigd, trachtte zich 1101 daarvan meester te maken maar sneuvelde aan het water Nagel, waarschijnlijk niet ver van Stavoren, ander...

Lees verder
1908
2022-09-26
Vivat

Schrijver op Ensie

Hendrik

oud-hoogd. Heimrich, „vorst des huizes”; lat. Heinricus of Henricus, fr. Henri, duitsch Heinrich, eng. Henry of Harry, ital. Enrico), naam van tal van vorsten. Wij geven van de voornaamste onder hen de biographische notities naar de alphabetische volgorde der landen.Beieren 1) H. I, hertog van Beieren, geb. omstreeks 920, overl. 1 Nov....

Lees verder
1898
2022-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hendrik

HENDRIK, m. (-ken), mansnaam; een brave Hendrik, afkeurende benaming voor iem. die al te braaf wil zijn, inz. voor een knaap die nooit aan kattekwaad wil meedoen; — goede Hendrik, zekere plant, algoede ganzevoet (chenopodium bonus Henricus).

Lees verder
1870
2022-09-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hendrik

Hendrik. Onder dezen naam vermelden wij: Keizers van het Roomsch-Duitsche Rijk, te weten: Hendrik I, bijgenaamd de Vogelaar, den eersten Duitschen koning uit het Saksische Huis. Deze, geboren in 876, regeerde van 919 tot 936 en was een zoon van Otto, hertog van Saksen. Reeds bij het leven van zijn vader had hij voorspoedig geoorloogd tegen de aang...

Lees verder
1869
2022-09-26
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Hendrik

naam van eene zeer groote menigte historische personen, waarvan wij hier de voornaamste laten volgen, die wij zullen indcelen in vijf serien, nl.: I. Keizers van Duitschland; II. Koningen van Frankrijk; III. Koningen van Engeland ; IV. Koningen van Castilié en Portugal; V. Verschillende vorstelijke en andere personen. I. Keizers van Duit...

Lees verder