Wat is de betekenis van erg?

2019
2021-03-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

erg

erg - Bijvoeglijk naamwoord 1. verschrikkelijk, deerniswekkend, hevig, bar, heftig Katrina was de ergste ramp die New Orleans tot dusver overkomen is. Wat is het toch erg dat ze kanker heeft. erg - Bijwoord 1. in hoge mate, zeer,...

Lees verder
2018
2021-03-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

erg

erg - bijwoord 1. in hoge mate ♢ dat gezin is erg arm Bijwoord: erg Synoniemen heel, zeer

Lees verder
2017
2021-03-01
Televisiemakers

Jargon & Slang van Televisiemakers

Erg

Erg - afk. van eindregie.

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

erg

bn. en bw. (-er, -st), 1. slecht; thans nog slecht in beperkt gebruik: ('t is — weer; zelfst.: van kwaad tot erger vervallen, zich steeds meer aan het kwaad overgeven; 2. van ernstige onaangename, bedenkelijke, betreurenswaardige, berispelijke aard: ik heb mijn jas vergeten, en, wat erger is, mijn portefeuille zat erin; tien gulden voo...

Lees verder
1954
2021-03-01
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Erg

een eenheid van arbeid(sprestatie): de arbeid verricht door de verplaatsing van iets over de afstand van 1 cm tegen een kracht van 1 dyne in (kortweg: 1 erg = 1 dyne-centimeter).

1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Erg

I. bn. bw. (-er, -st). 1. slecht; thans nog slechts in beperkt gebruik: ’t is erg weer; — zelfst.: van kwaad tot erger vervallen, zich steeds meer aan het kwaad overgeven. 2. van ernstig onaangename, bedenkelijke, betreurenswaardige, berispelijke aard: ik heb mijn jas vergeten, en, wat erger is, mijn portefeuille zat er in...

Lees verder
1949
2021-03-01
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Erg

(Gr. ergon = werk, arbeid). Eenheid van arbeidsvermogen.

1949
2021-03-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Erg

eenheid van arbeid in het centimeter-gramsecunde-stelsel. Het is de arbeid verricht door de kracht van 1 dyne als haar aangrijpingspunt zich over de afstand van 1 cm verplaatst in de richting waarin de kracht werkt. 1 erg = 1 dyne X 1 cm. 107 erg = 1 joule; 36.1012 erg = 1 kilowattuur.

1948
2021-03-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

erg

o. arbeid door een dyne verricht, d. i. de hoeveelheid arbeid vereist om 1 gram in 1 sec. 1 cm. ln loodrechte richting te verplaatsen

1939
2021-03-01
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Erg

(< Gr. = werk). Eenheid van arbeid in het C.G.S.stelsel.

1933
2021-03-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Erg

Erg - ( Gr.ergon=arbeid) is de eenheid van arbeid in het c.g.s.-stelsel. Volgens de formule A = Ks(A = arbeid, K = kracht, s = weg) is het erg de arbeid, geleverd door een kracht van 1 dyne, die haar aangrijpingspunt over 1 cm verplaatst in haar eigen richting. De practische eenheden van arbeid, gebruikt in de natuurkunde, zijn de joule = 107 e., d...

Lees verder
1923
2021-03-01
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Erg

in de natuurkunde, de éénheid van arbeid; de arbeid, nodig om met de éénheid van kracht door de éénheid van massa de éénheid van afstand te doen afleggen.

1916
2021-03-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Erg

Erg - eenheid van arbeid in het C. G. S. stelsel, derhalve gelijk aan het product van een dyne en een C. M.

1898
2021-03-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Erg

zie Boos.

1898
2021-03-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Erg

Het begrip erg heeft 3 verschillende betekenissen: 1. erg - ERG bn. bw. (-er, -st), slecht, boos, slim: het is meer dan erg; — op het ergste voorbereid zijn, het slimste verwachten; — zoo erg is het niet; — wat hij gedaan heeft is nog erger, nog slechter; — ‘t wordt hoe langer hoe erger, d. i. hoe langer het duurt,...

Lees verder