Wat is de betekenis van ergograaf?

2019
2021-05-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ergograaf

ergograaf - Zelfstandignaamwoord 1. toestel om lichamelijke inspanningen te registreren Woordherkomst met het voorvoegsel ergo- met het achtervoegsel -graaf

Lees verder
1994
2021-05-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ergograaf

[v. Gr. ergon = werk, en graphein = schrijven] toestel om krachtsinspanning te meten.

1993
2021-05-07
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Ergograaf

toestel om het arbeidsvermogen te meten

1974
2021-05-07
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ergograaf

(G., ergon = werk; graphoo = schrijven), apparaat, dat inzicht verschaft in de spierwerking en de invloed van vermoeidheid hierop. De verkregen lijn heet ergogram.

1973
2021-05-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ergograaf

[➝Gr.], m. (-graven), instrument om de door een spier of spiergroep uitgeoefende kracht te meten en te registreren.

1965
2021-05-07
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

ERGOGRAAF

apparaat dat de arbeid van een spier of een ledemaat registreert. Het bekendst is de ergograaf van Mosso.

1955
2021-05-07
vreemd

Vreemde woordenboek

Ergograaf

toestel om spierarbeid mee te registreren

1954
2021-05-07
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Ergograaf

ergometer, instrument om de kracht(sprestaties) van een spier(groep) te registreren, resp. te meten.

1949
2021-05-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ergograaf

(Gr., arbeidsschrijver), toestel om de vermoeidheid, als gevolg van het verrichten van lichamelijke arbeid, te onderzoeken.

1948
2021-05-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

ergograaf

v. toestel om het arbeidsvermogen, resp. de vermoeidheid v. e. spier te registreren.

1933
2021-05-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ergograaf

Ergograaf - ( Gr. ergon = arbeid, graphein = schrijven), krachtmeter, instrument om vermoeiingsprocessen te registreeren bij het verplaatsen van gewichten over een bepaalden afstand. Het gewicht, dat over een katrol loopt, wordt verplaatst met een vinger, hand of voet. Het optreden van de vermoeidheid wordt bestudeerd aan de hand van de verhouding...

Lees verder
1923
2021-05-07
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Ergograaf

toestel om de arbeid van spieren op te tekenen (Mosso); de verkregen lijn heet ergogram.

1916
2021-05-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ergograaf

Ergograaf - een door den physioloog A. Mosso te Turijn geconstrueerd apparaat, dat den arbeid der spieren graphisch opteekent. Een door den e. opgeteekende curve van opvolgende spiersamentrekkingen noemt men een ergogram.

Gerelateerde zoekopdrachten