Wat is de betekenis van Eigenzinnig — hoofdig — hardnekkig — halsstarrig — kop¬pig — stijfhoofdig?

2024-06-14
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Eigenzinnig — hoofdig — hardnekkig — halsstarrig — kop¬pig — stijfhoofdig

Niet voor leiding en overreding vatbaar. Bij den eigenzinnige wortelt dit gebrek in overdreven gehechtheid aan eigen in¬zichten, bij den hoofdige, koppige of stijfhoofdige in de groote neiging, die hij bezit om zijn eigen hoofd te volgen, dikwijls zonder dat hij nog zijne inzichten voor zooveel juister houdt; bij den hardnekkige en den halsstar...