Gepubliceerd op 28-04-2019

Eigenzinnig — hoofdig — hardnekkig — halsstarrig — kop¬pig — stijfhoofdig

betekenis & definitie

Niet voor leiding en overreding vatbaar. Bij den eigenzinnige wortelt dit gebrek in overdreven gehechtheid aan eigen in¬zichten, bij den hoofdige, koppige of stijfhoofdige in de groote neiging, die hij bezit om zijn eigen hoofd te volgen, dikwijls zonder dat hij nog zijne inzichten voor zooveel juister houdt; bij den hardnekkige en den halsstarrige in aangeboren onbuigzaamheid.

Terwijl hardnekkig ook in goeden zin ge¬bezigd kan worden, is zulks niet het geval met halsstarrig. Hoofdigheid en halsstarrigheid zijn dus erger dan eigenzinnigheid. Kinderen zijn meestal eigenzinnig. Iets halsstarrig volhouden. Een hardnekkig gevecht.

< >