Wat is de betekenis van kop pig?

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kop pig

bn. en bw. (-er, -st), 1. vasthoudend aan eigen wil of inzicht, hoofdig, halsstarrig, eigenzinnig: een koppige jongen; zo als een ezel; 2. naar het hoofd stijgend, sterk: koppige wijn.