Synoniemen van Kop

2020-01-24

kop

(de; -pen) 1 LO - op kop, aan (de) kop gaan, liggen, lopen: vooraan gaan, liggen, lopen, m.n. in een veld van deelnemers aan een wedstrijd. 2 LO - de kop (over)nemen, kop doen: vooraan gaan lopen en daardoor zowel wind vangen als gangmaken.

2020-01-24

kop

(de; -pen) AL - het voorste of een van de uiterste gedeelten van iets, of dat deel waarbij men het gewoonlijk aanvat, al of niet duidelijk afgescheiden van de rest van het lichaam: op kop, aan (de) kop gaan, liggen, rijden, vooraan gaan, liggen, rijden, m.n. in een veld van deelnemers aan een wedstrijd; de kop (over)nemen, kop doen, vooraan gaan rijden en daardoor zowel wind vangen als gangmaken; kop over kop, om de beurt op kop fietsen. meestal met snelle aflossing; van kop af, vanuit de koppos...

2020-01-24

Kop

Kop noemt men in beeldhouwen schilderkunst de afbeelding van het hoofd gemaakt naar mensch of dier en waarbij de schouders ontbreken. Kop met schouders heet buste. Kop zonder achterhoofd noemt men masker.

2020-01-24

Kop

Kop - benaming waarmee soms het voorschip wordt aangeduid. Men spreekt van een volle of bolle kop. Koperen, het onderwaterschip van houten jachten met koperen platen bekleden. Het koperen werd vroeger toegepast op schepen die in zout water voeren om het schip tegen aangroei en boorwormen te beschermen. Het koper mag geen contact met ijzer hebben, daar koper het ijzer aantast. In zoet water verstikt het hout achter de koperen beplating.

2020-01-24

kop

In het hedendaags Nederlands komen de zelfverwensingen mijn kop eraf als... en mijn kop voor mijn voeten! (‘mijn kop mag voor mijn voeten vallen, als ik de waarheid niet spreek’) nog regelmatig voor. Zij zijn tot vloek en uitroep van verbazing geworden en versterken de woorden van de spreker. Meestal dienen ze om te bluffen en om machteloosheid te verbergen. Vergelijk ik mag sterven als het niet waar is! In Amsterdam is de verwensing ik zal je op je kop slaan...

2020-01-24

Kop

Kop - afkorting van spionkop. Kop is het Zuidafrikaanse woord voor heuvel. Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt het woord overdrachtelijk gebruikt voor de luidruchtige (en dikwijls gewelddadige) supportersgroep van een voetbalclub. De term wordt ook in Groot-Brittannië in deze betekenis gebruikt. Het oude nummer dat in de jaren zestig door Gerry and the Pacemakers, die typische vertolkers van de Merseybeat, werd opgenomen is het strijdlied van de Kop geworden. - de Volkskrant 29.4.1989 ...

2020-01-24

Kop

Kop, - verouderde inhoudsmaat voor droge waren = 1 Liter. In den volksmond nog gebruikelijk voor erwten en boonen.

2020-01-24

kop

kop - Zelfstandignaamwoord 1. (zoötomie) hoofd van een dier 2. (informeel), (dysfemisme) hoofd van een mens 3. (plantkunde) een groep bloemen die aan één steel zitten Bij de supermarkt kochten we een hortensia met 6 koppen 4. (gereedschap) deel van een spijker, het platte ronde deel waarop men klopt met de hamer 5. de voorkant of bovenkant van van iets de kop van een lucifer, van een zeilschip...

2020-01-24

Kop

1. de- is eraf, het begin is er; er is aangeheven (bijv. een lied). Bargoens. 2. een - als een gymschoen hebben, er niet uitzien; lelijk zijn. Jeugdtaal jaren tachtig en negentig. Vgl. een gezicht hebben als het achterbalkon van een tram. Zijn drie vrienden kijken. Maar naar de verkeerde. ‘Nee, niet die,’ zegt Raphaël. ‘Die heeft een kop als een gymschoen. Zo!’ (Nieuwe Revu, 18/01/95) 3. iemands - veranderen, iemand zo hard slaan dat hij onherkenbaar wordt. Bargoense uitdr. 4. je st...

2017-03-27

kop over kop

kop over kop: ieder om de beurt op kop rijden, met korte aflossingen.

2020-01-24

Kop

zie Bak, zie Hoofd.

2020-01-24

kop

kop - zelfstandig naamwoord 1. bovenste deel van het lichaam, met ogen, neus, mond, etc. ♢ die jongen heeft een leuke kop 1. kop op! [houd moed!] 2. een kop als een boei [een vuurrood hoofd] 3. de kop indrukken [ervoor zorg...

2020-01-24

kop

(de; -pen) - het onderste, uit stekende gedeelte van de golfstok waarmee de bal wordt geslagen, syn. clubhead, head, clubhoofd, hoofd, clubkop, stokkop club.

2017-05-25

kop over kop

Met een zo min mogelijke inspanning een zo hoog mogelijke snelheid behalen. Vereist samenwerk onder de renners, waarbij iedereen evenveel werk verricht. Kijk, als ik in een andere ploeg had gereden, had ik in de finale alleen gezeten. Dan had ik met Leclercq die achter Van Lancker aansprong, kop over kop gereden en dan rijden we er zo naar toe. (NRC Handelsblad, 21/04/1990)

2019-04-28

Hoofd — kop

Bovenste deel van het menschelijk en dierlijk lichaam.Bij de dieren heet het alleen kop. In de beschaafde spreektaal wordt kop slechts in enkele uitdrukkingen gebezigd van het menschelijk hoofd. Een fraaie kop, een schrandere kop, een studiekop, een kop van een standbeeld, enz. In de gemeenzame taal heeft de verwisseling meer plaats. Hij heeft een stijven kop. Iemand op zijn kop geven. Hoofd wordt daar ook wel eens bol genoemd: het scheelt hem in den bol, en bij uitbreiding: een schrandere bol....

2018-09-13

1. kop

1. KOP, m. (-pen), schaal, kom, bak, inz. om er uit te drinken uit een grooten kop drinken; een kop koffie, thee, cacao; — inhoudsmaat voor droge waren, L. (= 0.01 HL.): een kop aardappelen; tien kop erwten; bij den kop verkoopen; — (gew.) maat voor natte waren een kopje melk, een halve pint of kan; — (heelk.) laatkop, zie aldaar koppen zetten, door middel van laatkoppen iem. van bloed ontlasten; —het min of meer bekervormige gedeelte eener pijp, waarin de tabak wordt gestopt, pijpekop...

2019-06-13

kop-rompboerderijen

Kop-rompboerderijen zijn varianten van de kop-hals-romp-boerderijen. Hierbij zijn de kop en de hals niet zichtbaar gescheiden, maar waarbij de woon- en werkfuncties zo gescheiden zijn in de kop, dat er toch sprake is van een gedeelte met halsfunctie. Deze boerderijen komen voor in het oosten van Friesland en in het Groningse Westerkwartier, waar de bodem bestaat uit zandgrond, die minder vruchtbaar is dan de kleigrond in Noord-Friesland en Groningen. In de 20ste eeuw worden de kop-rompboerderije...

2019-06-08

kop (voorwerpsonderdeel)

kop (voorwerpsonderdeel) - Ronde, komvormige, holle delen van objecten, zoals het lichaam van een stamvormig vat, of het gedeelte van een pijp waarin de tabak wordt gebrand.

2018-09-13

3. kop

3. KOP, v . (gew.) hoofdkaas lust gij een stukje kop ?

2019-07-17

Titus-kop

Titus-kop - m., hoofd met kortgesneden kroeshaar.