Wat is de betekenis van Duitschland?

2023-12-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Duitschland

republiek in MiddenEuropa, 468 705 km*, i/h Z. begrensd door → Rijn, → Alpen en → Inn, i/b N. door Noord- en Oostzee. Het geheele N. wordt ingenomen d/d Noord-Duitsche laagvlakte, doorstroomd door → Eems, → Elbe, → Oder en → Wezer met hun zijrivieren. Naar het Z. steeds hoogere geb.: Duitsche Middelgebergten (hoog...

2023-12-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Duitschland

of: Het Duitsche Rijk, een van de belangrijkste staten van Europa, in het midden van dit werelddeel gelegen, met een opp. van ong. 14½ maal Ned. en met ong. 65 millioen bewoners. I. Aardrijkskunde. Zie platen en kaarten. A) Ligging Duitschland is in het kader van Europa werkelijk een middenrijk; aan alle zijden door machtige staten omge...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Duitschland

Verstaat men onder Duitschland het rijk, dat in den tegenwoordigen tijd dien naam draagt, dan begint zijn kerkgeschiedenis in de 7e eeuw. Wel hebben reeds vroeger m.n. in de landen aan den Rijn en de Donau Christelijke invloeden gewerkt, maar tot kerkformatie komt het pas, sedert in het begin van de 7e eeuw Engelsche en Iersche monniken de Christia...

2023-12-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Duitschland

Duitschland - In oppervlakte de 3e staat van Europa (1 Rusl., 2 Oostenr.-H.), in bevolking de 2e (na Rusl.). Grootte, ligging, grenzen. Het beslaat 540.857 K.M.2 (ruim 16 x Ned., ongeveer 5½ % van Europa) en telde in 1914: 67.812.000 inw. (bijna 11 x Ned.), bijgevolg 123 inw. per K.M.2 Gelegen in het hart van Eur., tusschen Slav. en Rom. landen, k...

2023-12-02
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Duitschland

Duitschland - Munteenheid 1 Mark à 100 pfennige; gouden standaard, standpenningen van goud à 10 en 20 Mark, 2790 Mark = 1 K.G. fijn goud. Zilveren munten: Thaler = 3 Mark, verder stukken van 5,2, 1, 1/2 Mark en nikkelen munt van 10 en 5 Pfennig. 1 Mark = f 0,59 à f 0.60. — Eisenhart, W., Deutschland im Kampfe urn den Welthandel. Naumburg, J. Domr...

2023-12-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Duitschland

Duitsche rijk, dtsch: Deutschland, Deutsches Reich, fr. Allemagne, eng. Germany. In oppervlakte de vierde, in inwonerstal de tweede staat van Europa, gelegen in het hart van dit werelddeel tusschen de slawische landen v/h oosten en de romaansche v/h zuiden en westen. Ligging, grenzen, grootte Het duitsche rijk, gelijk het thans sinds 1871 bestaat,...

2023-12-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Duitschland

Duitschland, zich uitstrekkende over een groot gedeelte van Midden- en ZuidEuropa, beslaat het groote gebied der volkeren, die zich van de Duitsche taal bedienen. Het grenst ten noorden aan de Noord- en Oostzee en Denemarken, ten oosten aan Rusland , ten zuiden aan de Alpen, en ten westen aan Frankrijk, België en de Nederlanden. De bodem bestaat er...

2023-12-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Duitschland

het Germania der ouden, omvat in den ruirasten zin des woords het gansche grondgebied, waar de Duitsche taal heerschende is, doch in staatkundigen zin slechts dat gedeelte van Midden-Europa, dat in verscheidene staten gesplitst is, die gezamenlijk den Duitschen Bond uitmaken. In laatstbedoelden zin grenst D. ten oosten aan de pruisische provinci&eu...

2023-12-02
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Duitschland

DUITSCHLAND. Volgens PRESTON zou de oudste Vrijmetselaars-Loge in Duitschland gesticht zijn te Hamburg, in 1733, door eenige Engelsche afgevaardigden. Hij voegt er echter bij, dat er reeds in 1730 een Grootmeester-Provinciaal voor Neder-Saksen bestond, alhoewel dit land nog geene Loges telde. Hoe dit zij, deze eerste werkplaats bestond slechts wein...