Wat is de betekenis van boezem?

2020
2022-01-24
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

BOEZEM

UIT: Overlast door hevige regen verwacht (Trouw, 26 augustus 2010) CONTEXT: Het Hoogheemraadschap Delfland heeft zich gisteren voorbereid op deze naar verwachting kletsnatte dag. Medewerkers hebben mobiele pompen de polder ingereden om overtollig water weg te voeren. Verder zijn de BOEZEMS en waterwegen in de polders verlaagd. : wateren die als t...

Lees verder
2019
2022-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

boezem

boezem - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) bovendeel van het voorlijf Het magere meisje had een platte boezem. Pronte boezem of uitstekende kont, hoge of lagere taille? De communis opinio over wat aantrekkelijk is blijkt al sinds jaar en dag zo veranderl...

Lees verder
2018
2022-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

boezem

boezem - zelfstandig naamwoord uitspraak: boe-zem 1. borsten van een vrouw ♢ zij drukte hem aan haar boezem 2. binnenwater waar water uit de polder op geloosd wordt ♢ het water stroomt in de boe...

Lees verder
2017
2022-01-24
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Boezem

Een tijdelijke berging voor overtollig water dat uit een polder is gemalen. Zie ook: uitmaler, boezemmolen, polder, strijkmolen, seinmolen, peilmolen.

2016
2022-01-24
Hoogheemraadschap van Rijnland

Begrippenlijst van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Boezem

Stelsel van aaneengesloten wateren waarin één peil wordt gehandhaafd. Het (overtollig) boezemwater wordt afgevoerd naar de Hollandsche IJssel, naar zee en het Noordzeekanaal.

2010
2022-01-24
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

boezem

Ruimte in het hart waar het bloed uit het lichaam binnenkomt. De linker- en rechterboezem zitten in het bovenste, brede deel van het hart. De linker- en rechterkamers zitten in het smalle, onderste deel van het hart. De rechterboezem krijgt bloed via twee ‘holle aders’ uit het grootste deel van het lichaam en pompt dat naar de rechter hartkamer. De...

Lees verder
2004
2022-01-24
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

boezem

De borsten van een vrouw. Het WNT noemt boezem ‘eene edeler uitdrukking; tot den hoogeren stijl behoorende’, in vergelijking met borsten, dat toch veel directer was. De Nederlandse dichter Willem Bilderdijk schreef ooit het volgend vers: ‘Hoe zagen we... ’s levens welbron aan uw’ boezem, uit wier togen Wy eens de Onsterflykheid en Englenfierheid zo...

Lees verder
2002
2022-01-24
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Boezem

Ook wel boozem, is de rookvang van een schoorsteen. In oude tijden was het het grote gat (slop) in de hooizolder, waar een open vuur werd gestookt. De rook trok door het rieten-afplaggendek naar buiten. Deze opening in het dak was in de herfst en winter de enige verbinding tussen het veilige binnen met het onveilige buiten. Het plaatsen van de dode...

Lees verder
1992
2022-01-24
Symbolen

Hans Biedermann

boezem

De vrouwelijke borst wordt in de kerkelijke beeldenwereld zonder enige erotische bijbetekenis voorgesteld, bijv. op schilderijen van ‘Maria lactans’, Gods Moeder die het Jezuskind zoogt. De Heilige Bernardus van Clairvaux (10901153) werd in een visioen gesterkt door spirituele melk uit Maria’s borst.

1976
2022-01-24
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

BOEZEM

De in open verbinding met elkaar staande meren, wateren en vaarten in Friesland. Dient om in tijden van zware regenval overtollig water te bergen, tot het naar de zee of naar het IJsselmeer kan worden geloosd. Oppervlakte 14.000 ha, voor 75 % (10.500 ha.) bestaande uit grote meren. De belasting van de boezem is in 1966 aanmerkelijk afgenomen bij de...

Lees verder
1974
2022-01-24
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

boezem

1. Ruimte tussen borsten van de vrouw. 2. Holte van het ➝ hart. 3. Netwerk van met elkaar in open verbinding staande vaarten, sloten, kanalen, plassen met een peilbeheersing.

Lees verder
1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Boezem

m. (-s), 1. de gewelfde oppervlakte van de borst van een mens; iemand aan de boezem drukken, aan het hart; 2. ruimte waarin het hart en dus de aandoeningen besloten zijn, en vandaar: inborst, gemoed, hart: zijn boezem lucht geven, zijn aandoeningen, wensen, gevoelens; zijn boezem zwelt, gloeit en blaakt, van vervoering, trots, liefde of geestdri...

Lees verder
1958
2022-01-24
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BOEZEM

De B. van Frl. wordt gevormd door de in open verbinding met elkaar staande meren, waters en vaarten in dit gewest. De opp. bedraagt ca. 14000 ha. Dient om in tijden van zware regenval het overtollige water te bergen tot het naar zee of naar het IJselmeer kan worden geloosd, zie Waterbeheersing.

Lees verder
1954
2022-01-24
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Boezem

van een polder = kanaal of meer, waarin het uitgemalen water geborgen wordt, tot het daaruit op een natuurlijke wijze geloosd wordt in een rivier of in de zee, of op een kunstmatige wijze, door bemaling, daaruit verwijderd wordt. Zo is 't Schildmeer de boezem van 't waterschap Duurswold. Landerijen, die niet ingepolderd zijn en in vrije v...

Lees verder
1954
2022-01-24
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Boezem

(1) Samenstel van wateren, waar oppolders hun overtollig water lozen en waardoor dit water naar het buitenwater wordt afgevoerd. Een b. kan natuurlijk en/of door bemaling op het buitenwater lozen. Men onderscheidt twee vormen: wilde, vrije of open b. en besloten b. Op de eerste mogen de polders zonder beperking lozen; op de tweede mag slechts geloo...

Lees verder
1954
2022-01-24
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Boezem

atrium, het gedeelte van het hart (links één en rechts één) dat het bloed uit de grote aders ontvangt en doorpompt naar de linker resp. rechter kamer van het hart; door de linker boezem passeert het zuurstofrijke bloed van de longaders naar de linker kamer (voor de grote bloedsomloop), door de rechter boezem wordt het zu...

Lees verder
1952
2022-01-24
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Boezem

s., boezem, buozzem.

1950
2022-01-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Boezem

(-s), 1. de gewelfde oppervlakte der borst van een mens; — iem. aan de boezem drukken, aan het hart; een zwoegende boezem; — edeler uitdrukking voor de borsten ener vrouw; — (ontl.) de sleuf tussen de beide borsten ener vrouw. 2. ruimte waarin het hart en dus de aandoeningen besloten zijn, en vand.: gemoed, hart: ...

Lees verder
1947
2022-01-24
Winkler

Winkler Prins 1947

Boezem

(1, waterbouwkunde) is het samenstel van afgesloten of binnenwateren, dienende tot voorlopige berging van het overtollige water uit zeker poldergebied, welk water uit de polders naar de boezem wordt opgemalen, waar dit niet onmiddellijk op het buitenwater kan worden uitgeslagen. In gewone omstandigheden staat het water in de boezem stil. Wanneer he...

Lees verder
1937
2022-01-24
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

boezem

m. boezems, boezempje (1 borst; fig. inborst; 2 ruimte tussen borst en kleed; inz. in zegsw.; 3 golf, inham; 4 watercomplex als bergplaats voor polderwater; 5 deel van het hart, dat het bloed opneemt en naar de kamer perst); 1. de vader drukte zijn zoon aan de boezem; een wens in zijn boezem koesteren; 2. zij verborg het medaillon in haar boezem; z...

Lees verder