Wat is de betekenis van Bevredigen — voldoen?

1898
2022-05-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bevredigen — voldoen

Wie verkregen heeft, wat hij verlangde, kan altijd zeggen, dat hij voldaan, maar niet altijd, dat hij bevredigd is. Bevredigen kan men alleen bezigen van die wenschen, waarvan de ver¬vulling voor het behoud onzer gemoedsrust noodzakelijk is. Zijne eerzucht bevredigen. Dankbaar maar niet voldaan.

Lees verder