Wat is de betekenis van Afbetalen — afdoen — uitbetalen — voldoen?

1898
2022-07-04
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Afbetalen — afdoen — uitbetalen — voldoen

Het vereffenen van eene schuld. Afbetalen en afdoen worden ook gebezigd voor eene bloote vermindering van schuld; voldoen onderstelt, dat de schuld geheel vereffend, te niet gedaan wordt. Uitbetalen gebruikt men van die gelden, waarop iemand, als loon, traktement, pensioen enz., uit de eene of andere openbare of bij¬zondere kas aanspraak heeft....

Lees verder