Wat is de betekenis van Bevredigen — bedaren — stillen — verzoenen?

1898
2022-05-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bevredigen — bedaren — stillen — verzoenen

Terwijl be¬vredigen, stillen en verzoenen transitief gebruikt worden, wordt bedaren niet anders dan intransitief gebruikt. Om het transitieve hiervan uit te drukken bezigt men doen bedaren of tot bedaren brengen. Stillen is de rust doen wederkeeren. Jezus stilde den storm. Bedaren is het langzamerhand afnemen van beweging, van onrust. Het weder...

Lees verder