Wat is de betekenis van Betalen — voldoen?

1898
2022-07-04
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Betalen — voldoen

Een schuld vereffenen. Voldoen ziet op het te niet doen gaan eener vordering welker voldoening geëischt wordt. Betalen is het voldoen aan zijne verplichting door zijne geldschuld te voldoen. Vroeger beteekende betalen ook het voldoen aan eene verplichting, onver¬schillig, waarin die bestaat, van daar dat het ook nog in enkele oudere uitdru...

Lees verder