J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

Bevredigen — voldoen

betekenis & definitie

Wie verkregen heeft, wat hij verlangde, kan altijd zeggen, dat hij voldaan, maar niet altijd, dat hij bevredigd is. Bevredigen kan men alleen bezigen van die wenschen, waarvan de ver¬vulling voor het behoud onzer gemoedsrust noodzakelijk is.

Zijne eerzucht bevredigen. Dankbaar maar niet voldaan.