Wat is de betekenis van voldoen?

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

voldoen

voldoen - Werkwoord 1. (inerg) ~ aan een eis vervullen Met dit examenresultaat voldoet hij ruimschoots aan de verwachtingen. Woordherkomst samenstelling van vol en doen

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

voldoen

voldoen - onregelmatig werkwoord uitspraak: vol-doen 1. geld geven in ruil voor iets anders ♢ u moet deze rekening nog voldoen 2. eraan beantwoorden ♢ hij voldoet aan alle eisen voor deze baan...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Voldoen

(voldeed, heeft voldaan), 1. wat men verschuldigd is geheel betalen: een rekening voldoen; zijn schuldeisers voldoen; 2. (met aan) vervullen: aan een voorwaarde voldoen; aan de wet voldoen, die nakomen, doen wat zij eist; 3. tevredenstellen; dat antwoord voldoet mij niet; beantwoorden aan: deze machine, methode voldoet niet.

Lees verder
1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Voldoen

v., foldwaen; niet aan de verwachtingen, to licht falle; (van personen), it raer sitte, lizze litte.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Voldoen

(voldeed, heeft voldaan). I. overg., 1. (veroud.) voltooien, volbrengen; 2. wat men verschuldigd is geheel betalen: de kosten, een rekening voldoen ; — een nota voldoen, voor voldaan tekenen ; II. onoverg. of abs., 1. (met datief) jegens iemand doen, inz. hem betalen, waartoe men gehouden is : zijn schuldeisers voldoen...

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

voldoen

1. onr. w.w., deed vol, h. volgedaan (vullen): ik heb uw glas volgedaan: 2. onr. w.w., voldeed, h. voldaan (vervullen; tevredenstellen; betalen): aan de verwachting voldoen, beantwoorden; aan een belofte voldoen, ze houden; aan alle aanvragen, iems. wens voldoen; zijn rekeningen voldoen; bij een examen niet voldoen, afgewezen worden; aan de eisen v...

Lees verder
1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Voldoen

Het begrip voldoen heeft 2 verschillende betekenissen: 1. voldoen - VOLDOEN - (deed vol, heeft volgedaan), vullen : een glas voldoen. 2. voldoen - VOLDOEN - (voldeed, heeft voldaan), betalen : eene rekening voldoen; — .tevredenstellen: zijn schuldeischers voldoen; hij is moeilijk te voldoen; dat antwoord voldoet mij niet; — beantwoord...

Lees verder
1898
2022-06-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Voldoen

zie Afbetalen, zie Betalen, zie Bevredigen, zie Genoeg.