Wat is de betekenis van Beeld gods?

1955
2021-12-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BEELD GODS

Volgens Gen. 1 : 27, 9 : 6 is de mens geschapen als Gods beeld; de mens gelijkt op God zoals de zoon op zijn vader (Gen. 5 : 1, 3). God heeft in de mens een gelijkenis van zichzelf neergelegd. Wil men deze gelijkenis nader bepalen, dan diene men te bedenken dat het O.T. de mens ook hier als een lichamelijk wezen ziet, dat het een verheven opvatting...

Lees verder
1926
2021-12-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Beeld Gods

I. Is een der namen van den Christus Gods, om daarmede zijn waarachtige Godheid uit te drukken. Wij vinden dien naam vermeld in 2 Cor. 4 : 4, Coloss. 1 : 15, Hebr. 1 : 3. Wordt van Adam gezegd dat hij naar het beeld Gods geschapen is en dat hij het beeld Gods draagt, van den Christus Gods wordt betuigd, dat Hij het beeld Gods is. Hij is het in den...

Lees verder
1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Beeld gods

Beeld gods - in tweeërlei zin: 1) van het goddelijk, ongeschapen even-beeld, waarin God zich zelf voortbrengt: de Zoon (Hebr. 1 :1 Joh. 1 : 18), uit-denkt of uitspreekt: het Woord (Gr. Logos: rede, gedachte, woord Joh. 1 : Iv.v.), uitdrukt: het uit gedrukte beeld (Gr. charakter, stempel Hebr. 1 : 2) Dat beeld behoort tot het Wezen Gods, zie GO...

Lees verder