Wat is de betekenis van beeld?

2024-02-25
Laat maar zien

Jos van Onna & Anky Jacobse (2020)

Beeld

Visueel spoor om iets anders mee uit te drukken.

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beeld

beeld - Zelfstandignaamwoord 1. driedimensionaal kunstwerk Beelden kunnen gemaakt zijn van steen, metaal of keramiek. 2. visualisering: ergens een beeld van hebben Doormiddel van een 3D-animatie kregen we een duidelijk beeld van het nieuwe station....

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beeld

beeld - zelfstandig naamwoord 1. afbeelding van iets of iemand ♢ op het plein staat een beeld van de koningin 2. wat op een beeld of foto te zien is ♢ we zagen mooie beelden van Turkije ...

2024-02-25
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

beeld

Beeld is: 1) de projectie van hetgeen je ziet op het oognetvlies; 2) de nabootsing van een geziene of gefantaseerde werkelijkheid; men onderscheidt 2-dim beeld: bijv. tekening, schilderij, foto, film, video en 3-dim beeld: bijv. beeldhouwwerk, plastiek, stoel.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Merken begrippenlijst

Henk Huizinga (2000)

beeld

1 de indruk die men heeft omtrent een persoon, organisatie, product of merk; zie merkimago; 2 de grafische weergave van een merk; zie beeldmerk.

2024-02-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Beeld

1. in-,in de belangstelling; aandacht krijgend. Volgens Bunge bet. in beeld zijnin de politiek ook ‘in aanmerking komen voor de vervulling van een bepaalde functie’. Volgens dezelfde auteur kan ook een onderwerp plots in beeld komen,d.w.z. geen politicus kan om dat onderwerp heen. Ook het Duits kent de uitdr. imBil- desein.De letterlijke bet. is ‘i...

2024-02-25
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Beeld

Een beeld is een voorstelling van iets in de menselijke geest.

2024-02-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

beeld

algemene materiaalaanduiding voor elke registratie van beelden die is bedoeld voor doorzichtprojectie of voor elektronische weergave. - beeldmateriaal.

2024-02-25
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Beeld

In: in beeld zijn. 1. Een persoon kan in beeld zijn voor de vervulling van een bepaalde functie: hij of zij is kandidaat om die functie te gaan vervullen. 2. Een onderwerp kan (opeens) in beeld komen: (opeens) kan geen politicus om dat onderwerp heen. Even snel kan een onderwerp weer uit het beeld raken: ambtenaren en politici maken er dan n...

2024-02-25
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

beeld

voorbeeld, gelijkenis.

2024-02-25
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

beeld

Prent(je), plaat(je). Ik ging dan nog niet naar school, maar was reeds verslingerd op boeken, waarin ik naar de beeldekens zocht, LIA TIMMERMANS 1962, 22. De twee rivalen zullen dan wel niet meer zo ontspannen fietsen en lief zijn voor mekaar als toen dit beeld geschoten werd, Gazet v. Antw. 22/7/1977. Sam.: doodsbeeldeke, doodspren...

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

beeld

afbeelding van iets; afskynsel; voorstelling in woorde; afgod; toonbeeld; wat baie mooi is; gelykenis; gebeeld, in beeld bring, vorm; voorstel.

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Beeld

s.n., byld (it), bield (it).

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beeld

o. (-en), 1. nabootsing in hout, steen, metaal, was enz. van een mens, een dier of van een godheid in die gedaante; onbeweeglijk als een beeld; hij zat als een beeld, roerloos; — een beeld gieten, van metaal, gips enz.; — een beeld snijden, van hout of metaal; gij zult u geen gesneden beeld maken (Exod...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

beeld

o. beelden (1 nabootsing in hout, steen enz. van een mens, dier, godheid; 2 afschijnsel, gevormd door de lichtstralen v. e. voorwerp; 3 treffende gelijkenis; 4 toonbeeld; 5 zinnebeeld; 6 afbeelding van iets, voorstelling van iets door woorden; 7 voorstelling van iem. of iets in de geest; 8 troop, beeldspraak); 1. een marmeren beeld; een gesneden, g...

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

beeld

(be:lt) o. (-en: -je) [msch. ~ billijk, goed. behoorlijk: deze begrippen staan dicht bij : gelijkend op nabootsing] I. Eig. stoffelijke voorstelling, nabootsing : een gipsen, houten, marmeren, metalen, stenen, wassen -: een gebeiteld, gegoten, geschilderd, gesmeed, gesneden -: een juist, negatief, positief, scherp fotografisch -: afgodsbeeld; stand...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beeld

o. (-en), 1. nabootsing in hout, steen of was van een mens, een dier of van een godheid in die gedaante: er is een antiek beeld opgegraven; onbeweeglijk als een hij zat als een beeld, roerloos; een beeld gieten, van metaal, gips enz.; een beeld snijden, van hout of metaal (»beeldhouwkunst); zij is zo koud als een -, (schoon, maar) in hoge mat...

2024-02-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beeld

In het algemeen: iets dat ten doel heeft van iets anders een voorstelling te geven; gelijkenis, voorbeeld, uitwendige gedaante.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Beeld

BEELD, o. (-en), nabootsing in hout, steen, metaal, was enz. van een mensch, een dier of ook wel eene godheid; onbeweeglijk als een beeld; hij zat als een beeld, roerloos; — een beeld gieten, van metaal, gips enz.; — een beeld snijden, van hout of metaal; — (bijb.) gij zult u geene gesneden beelden maken; — , nabootsing va...

2024-02-25
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Beeld

zie Afbeelding.