Wat is de betekenis van beeld?

2020
2021-05-09
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

beeld

1) (1980+) (in de uitdrukking: in beeld zijn (komen)) (< Dui. im Bilde sein) (pol.) in de belangstelling staan; aandacht krijgen. • (Marco Bunge: Politiek Woordenboek. 1985) • Mijn eerste Tour-ritten raakten al een beetje in de vergetelheid. Nu ben ik weer helemaal in beeld. (de Volkskrant, 20/07/1988) • Hij haalt daarme...

Lees verder
2019
2021-05-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

beeld

beeld - Zelfstandignaamwoord 1. driedimensionaal kunstwerk Beelden kunnen gemaakt zijn van steen, metaal of keramiek. 2. visualisering: ergens een beeld van hebben Doormiddel van een 3D-animatie kregen we een duidelijk beeld van het nieuwe station....

Lees verder
2018
2021-05-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

beeld

beeld - zelfstandig naamwoord 1. afbeelding van iets of iemand ♢ op het plein staat een beeld van de koningin 2. wat op een beeld of foto te zien is ♢ we zagen mooie beelden van Turkije ...

Lees verder
2017
2021-05-09
Laat maar zien

Laat maar zien - Didactiek voor beeldend onderwijs

Beeld

Visueel spoor om iets anders mee uit te drukken.

2002
2021-05-09
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

beeld

Beeld is: 1) de projectie van hetgeen je ziet op het oognetvlies; 2) de nabootsing van een geziene of gefantaseerde werkelijkheid; men onderscheidt 2-dim beeld: bijv. tekening, schilderij, foto, film, video en 3-dim beeld: bijv. beeldhouwwerk, plastiek, stoel.

1998
2021-05-09
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Beeld

1. in-,in de belangstelling; aandacht krijgend. Volgens Bunge bet. in beeld zijnin de politiek ook ‘in aanmerking komen voor de vervulling van een bepaalde functie’. Volgens dezelfde auteur kan ook een onderwerp plots in beeld komen,d.w.z. geen politicus kan om dat onderwerp heen. Ook het Duits kent de uitdr. imBil- desein.De letterlijke bet. is ‘i...

Lees verder
1994
2021-05-09
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Beeld

Een beeld is een voorstelling van iets in de menselijke geest.

1982
2021-05-09
De Tale Kanaans

J. van Delden

beeld

voorbeeld, gelijkenis.

1973
2021-05-09
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Beeld

Beeld - o. (-en), 1. nabootsing in hout, steen of was van een mens, een dier of van een godheid in die gedaante: er is een antiek — opgegraven; onbeweeglijk als een hij zat als een —, roerloos; een — gieten, van metaal, gips enz.; een — snijden, van hout of metaal (»beeldhouwkunst); zij is zo koud als een -, (schoon, maar) in hoge mate gevoelloos;...

Lees verder
1952
2021-05-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Beeld

s.n., byld (it), bield (it).

1950
2021-05-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Beeld

o. (-en), 1. nabootsing in hout, steen, metaal, was enz. van een mens, een dier of van een godheid in die gedaante; onbeweeglijk als een beeld; hij zat als een beeld, roerloos; — een beeld gieten, van metaal, gips enz.; — een beeld snijden, van hout of metaal; gij zult u geen gesneden beeld maken (Exod...

Lees verder
1898
2021-05-09
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Beeld

BEELD, o. (-en), nabootsing in hout, steen, metaal, was enz. van een mensch, een dier of ook wel eene godheid; onbeweeglijk als een beeld; hij zat als een beeld, roerloos; — een beeld gieten, van metaal, gips enz.; — een beeld snijden, van hout of metaal; — (bijb.) gij zult u geene gesneden beelden maken; — , nabootsing va...

Lees verder
1898
2021-05-09
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Beeld

zie Afbeelding.

1870
2021-05-09
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Beeld

Beeld (Een) noemt men datgene, wat in uitwendig voorkomen met het een of ander voorwerp min of meer overeenstemt, — eene zigtbare voorstelling van een stoffelijk voor­werp. Men kan het te voorschijn roepen door lijnen en kleuren op een plat vlak, door een bepaalden vorm te geven aan eene massa, en ook door breking en terugkaatsing der lichts...

Lees verder