Wat is de betekenis van Lam Gods?

2020
2021-09-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

lam Gods

Jezus Christus. Jezus Christus, symbolisch aangeduid als een lam, waarbij het beeld verwijst naar zijn onschuld, zuiverheid en zijn kruisdood, vergelijkbaar met het slachten van een paaslam. Voorbeelden: Het onderscheid dat bestaat tussen metafoor en metonymia vinden we ook bij symbolen: het kruis, hamer en sikkel zijn metonymische s...

Lees verder
2004
2021-09-27
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Lam Gods

Lam Gods is een symbolische voorstelling van Christus die in de vroegchristelijke tijd veel voorkwam maar in het oosten zeer zeldzaam is. Verschillende concilies hebben deze uitbeelding verboden.

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Lam Gods

(Lat. -→-Agnus Dei), een van de meest voorkomende motieven uit de christelijke symboliek, waarvan de oorsprong te zoeken is in OT en NT. Vooral de woorden van Johannes de Doper: Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt’ (Joh.1,29) hebben de verbreiding van dit symbool beïnvloed. Sinds keizer Constantijn de Grote (306-337)...

Lees verder
1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lam Gods

(Lat. Agnus Dei), sinds de oudste tijden geliefde aanduiding resp. uitbeelding van Jesus Christus. Johannes de Doper spreekt van het L.G., dat de zonde der wereld draagt of wegneemt (Joh. i : 29). De uitdrukking herinnert aan het offerdier in Israël (vooral het Paaslam) en duidt op het verzoenend lijden van Christus. In de Openbaring van Joh....

Lees verder
1937
2021-09-27
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Lam Gods

Agnus Dei. Een woord, gebruikt door Johannis den Dooper om den Christus aan te wijzen als zoenoffer. Joh. 1,29 : , ,Des anderen daags zag Johannes Jezus tot hem komen en zeide: Ziet het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.’' De vergelijking van Jezus met het Lam komt dertig maal voor in de Heilige Schrift.Agnus Dei wordt ook geno...

Lees verder
1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Lam gods

→ Agnus Dei.

1928
2021-09-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Lam Gods

Zie: Agnus Dei.