2020-02-27

Bajes

Bajes - een woord dat ook buiten politie- en misdadigerskringen gebruikt wordt voor gevangenis. Bijlmerbajes is de volledig ingeburgerde bijnaam van de penitentiaire inrichtingen Over-Amstel. Bajes is afgeleid van het Hebr. baït = huis. Een bajesklant is iemand die regelmatig in de gevangenis zit. Bajesmaf wordt men tengevolge van het vervelende gevangenisleven. Een bajesboot is een boot ingericht als gevangenis.

2020-02-27

bajes

bajes (< Jidd. bais, huis < Hebr. bajis, huis), 1. huis: Boeventaal; 2. winkel: Boeventaal; 3. gevangenis: Wil je ... gratie hebben, dan moet je, voor je het bajis ingaat, papier van me koopen. Daarop schrijf je een request.

2020-02-27

Bajes

Bajes - Zie: Huizen van Bewaring.

2020-02-27

bajes

bajes - zelfstandig naamwoord uitspraak: ba-jes 1. gebouw waarin misdadigers worden opgesloten ♢ gelukkig zit die dief in de bajes Zelfstandig naamwoord: ba-jes de bajes Synoniemen gevangenis, lik, nor

2020-02-27

Bajes

Bajes - [Hebr. bajth, huis], v./m. (g. mv.), oorspronkelijk dieventaal voor gevangenis.

2020-02-27

bajes

gevangenis Omstreeks 1800 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, opgesteld uit de processtukken van de zogenoemde Brabantse Bende, in de samenstelling scheftbeijes voor ‘rasphuis’ (een rasphuis was een tuchthuis waar opgepakte landlopers, zwervers en misdadigers verfhout, met name het keiharde brazielhout, moesten raspen). Vervolgens in 1844 gevonden in de samenstelling nachtbajes voor ‘nachtverblijf’ en in 1858 in de zin: ‘Uit welke bajes komt gij?’ Oo...

2020-02-27

BAJES

v. (dieventaal) gevangenis; hij is terug uit de bajes, hij is weer vrij, uit de gevangenis ontslagen.

2020-02-27

bajes

bajes - (argot) winkel, huis, gevangenis; „bajes-klant”, iemand, die vaak gevangenzit, gevangenisklant dus; „bajes-kar”, celwagen.

2020-02-27

bajes

zie: bages.